Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Informacijos analizės skyrius Vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Darbo pobūdis

 • Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba) Kriminalinių tyrimų valdybos (toliau – valdyba) Informacijos analizės skyriaus (toliau – skyrius) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).
 • Pareigybės lygis − A.
 • Pareigybės kategorija − 10
 • Rinkti, kaupti, sisteminti ir analizuoti duomenis apie tarnybos kriminalinės žvalgybos subjektų kriminalinės žvalgybos rezultatus, kitą valdybos, tarnybos rinktinių kriminalinės žvalgybos skyrių (grupės) veiklos statistinę informaciją, rengti ataskaitas šia tematika, užtikrinti asmenų ir transporto priemonių, kuriems reikia atlikti papildomą tikrinimą, duomenų tvarkymą Valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinėje sistemoje.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • siekdamas užtikrinti valdybai iškeltų tikslų įgyvendinimą, renka, kaupia, sistemina ir analizuoja valdybos, tarnybos rinktinių kriminalinės žvalgybos skyrių (grupės) veiklos statistinę informaciją;
 • siekdamas pateikti išsamią informaciją, renka, kaupia, analizuoja duomenis apie tarnybos rinktinių kriminalinės žvalgybos subjektų kriminalinės žvalgybos rezultatus, rengia ataskaitas Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai;
 • siekdamas užtikrinti tinkamą valdybos veiklos funkcionavimą, rengia valdybos valstybės tarnautojų atostogų grafikus, pildo valdybos valstybės tarnautojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 • tvarko valdybos raštvedybą, formuoja ir nustatyta tvarka saugo valdyboje esančias nomenklatūrines bylas, registruoja valdyboje gaunamas ir siunčiamas faksogramas, siekdamas, kad tai būtų tvarkoma sklandžiai ir pagal nustatytus standartus;
 • siekdamas, kad būtų suteikta kompetentinga informacija, nustatyta tvarka rengia atsakymus į asmenų ir institucijų paklausimus skyriaus ir valdybos kompetencijai priskirtais klausimais;
 • užtikrina asmenų ir transporto priemonių, kuriems reikia atlikti papildomą tikrinimą, duomenų tvarkymą Valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinėje sistemoje, teikia pasiūlymus dėl šių duomenų tvarkymo tobulinimo tam, kad būtų laiku pateikta informacija pasienio kontrolės punktams;
 • siekdamas užtikrinti tarnybai pavestų funkcijų vykdymą, gavus paklausimą dėl užsieniečio, pateikusio prašymą išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduoti Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje arba prašymą suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje, patikrina duomenis kriminalinės žvalgybos informacinėje sistemoje bei įvertinus esamą informaciją pagal kompetenciją pateikia išvadą, ar jo gyvenimas arba buvimas Lietuvos Respublikos teritorijoje kelia grėsmę viešajai tvarkai ar visuomenei ir ar nėra rimto pagrindo manyti, kad gali kilti užsieniečio nelegalios migracijos grėsmė;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų, išskyrus įstatymų ir Lietuvos Respublikos Seimo nutarimų, projektus, siekdamas užtikrinti valdybai pavestų funkcijų vykdymą;
 • pagal kompetenciją teikia praktinę ir metodinę pagalbą tarnybos struktūriniams padaliniams tam, kad būtų užtikrinta kompetentinga šių padalinių veikla;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti tarnybos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių, humanitarinių ar fizinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • būti susipažinusiam su Europos Sąjungos, Šengeno teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kriminalinę žvalgybą, baudžiamąją ir administracinę teisę ir tarnybos veiklą;
 • išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu, naudotis duomenų bazėmis;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.
CVB client

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: