Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Informacijos saugos skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Darbo pobūdis

1. Informacijos saugos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 13.
 • Informacijos saugos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vidaus reikalų srities valstybės informacinių išteklių saugos ir kibernetinio saugumo politikai įgyvendinti, informacinių sistemų ir registrų saugai reglamentuoti ir saugos reikalavimų priežiūrai vykdyti.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • atlieka departamento direktoriaus įsakymu priskirtų departamento tvarkomų valstybės informacinių sistemų ir registrų saugos įgaliotinio funkcijas;
 • dalyvauja įgyvendinant elektroninės informacijos saugos bei kibernetinio saugumo organizacines ir technines priemones departamente;
 • rengia departamento tvarkomų valstybės informacinių sistemų ir registrų duomenų saugos nuostatus ir saugos politiką įgyvendinančius dokumentus, dalyvauja rengiant kitų elektroninės informacijos saugos ir kibernetinio saugumo dokumentų projektus;
 • derina Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo srities įstaigų pateiktų valstybės informacinių sistemų ir registrų saugą, kibernetinį saugumą reglamentuojančių teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
 • teisės aktų nustatyta tvarka kasmet organizuoja arba atlieka departamento tvarkomų valstybės informacinių sistemų ir registrų saugos reikalavimų atitikties vertinimą, rengia atitikties vertinimo ataskaitas, prireikus trūkumų šalinimo planus;
 • teisės aktų nustatyta tvarka kasmet organizuoja arba atlieka departamento tvarkomų valstybės informacinių sistemų ir registrų rizikos vertinimą, rengia rizikos vertinimo ataskaitas, prireikus rizikos įvertinimo ir rizikos valdymo priemonių planus;
 • organizuoja departamento tvarkomų valstybės informacinių sistemų ir registrų pažeidžiamumų vertinimą, prireikus rengia pažeidžiamumų vertinimo ataskaitas, pažeidžiamumų šalinimo planus, koordinuoja pažeidžiamumų šalinimą;
 • vykdo departamento tvarkomų valstybės informacinių sistemų ir registrų atitikties elektroninės informacijos saugos bei kibernetinio saugumo reikalavimams stebėseną, tvarko ir analizuoja Valstybės informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos reikalavimams stebėsenos sistemos (ARSIS) duomenis, prireikus rengia ataskaitas, rekomendacijas ir teikia informaciją Skyriaus vedėjui;
 • organizuoja departamento tvarkomų valstybės informacinių sistemų ir registrų naudotojų saugos mokymus, konsultuoja juos elektroninės informacijos saugos ir kibernetinio saugumo klausimais;
 • analizuoja saugos įvykių kaupimo, koreliavimo ir analizės sistemų bei privilegijuotų naudotojų veiksmų stebėsenos sistemų teikiamą informaciją, dalyvauja vykdant elektroninės informacijos saugos ir kibernetinių incidentų prevenciją, teikia siūlymus dėl šių sistemų efektyvumo didinimo;
 • dalyvauja tiriant departamento tvarkomų valstybės informacinių sistemų ir registrų elektroninės informacijos saugos ir kibernetinio saugumo incidentus;
 • analizuoja valstybės informacinių išteklių saugos, kibernetinio saugumo raidos bei reglamentavimo tendencijas Lietuvoje ir pasaulyje, vertina šios srities užsienio šalių patirtį;
 • teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl vidaus reikalų srities valstybės informacinių sistemų ir registrų saugos bei kibernetinio saugumo politikos įgyvendinimo tobulinimo;
 • vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant departamento veiklos tikslų.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti darbo patirties informacinių technologijų, elektroninių ryšių, informacijos saugos ar kibernetinio saugumo srityje, arba šių sričių teisinio reglamentavimo srityje;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės informacinių išteklių valdymą, elektroninės informacijos saugą, kibernetinį saugumą, valstybės tarnybą;
 • išmanyti bei sugebėti praktiškai taikyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti valdyti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, pastabas, pasiūlymus ir rekomendacijas;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
CVB client

Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: