Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Ūkio ministerijos direktorius (įstaigos vadovas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Darbo pobūdis

 • Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Ūkio ministerijos (toliau – Komitetas) direktorius yra įstaigos vadovas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 19
 • Komiteto direktoriaus pareigybė reikalinga vadovauti Komitetui ir užtikrinti Komitetui teisės aktuose nustatytų funkcijų įgyvendinimą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
 • organizuoja Komiteto darbą, kad būtų įgyvendinami Komiteto veiklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
 • užtikrina, kad Komitete būtų laikomasi įstatymų, ir kitų teisės aktų;
 • teikia Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai metines Komiteto veiklos ataskaitas ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro (toliau – ūkio ministro) reikalavimu atsiskaito už Komiteto veiklą;
 • atstovauja Komitetui arba suteikia įgaliojimus Komiteto valstybės tarnautojams ir (ar) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, atstovauti Komitetui Lietuvos Respublikoje ir tarptautinėse organizacijose;
 • priima įsakymus, kontroliuoja kaip jie įgyvendinami;
 • užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Komiteto vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
 • užtikrina, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
 • organizuoja asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimą Komiteto kompetencijos klausimais, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
 • surašo administracinių nusižengimų protokolus ar įgalioja juos surašyti Komiteto valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, skiria pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą nuobaudas asmenims, padariusiems nusižengimus;
 • tvirtina Komiteto darbo reglamentą, Komiteto vidaus tvarkos taisykles, Komiteto administracijos padalinių nuostatus bei Komiteto valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;
 • tvirtina Komiteto valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir ūkio ministro patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus;
 • priima į pareigas ir atleidžia iš jų Komiteto valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatina ir skiria jiems tarnybines nuobaudas ir pašalpas;
 • atlieka kitas teisės aktuose jam pavestas funkcijas ir ūkio ministro pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą technologijos, fizinių ar socialinių mokslų studijų srities;
 • turėti 3 metų vadovaujamo darbo patirtį ir 2 metų darbo patirtį informacinių technologijų plėtros srityje;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais bei kitais teisės aktai, susijusiais su Komiteto veikla, susipažinęs su pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis;
 • žinoti informacinės ir žinių visuomenės plėtros, informacijos vadybos, informacijos politikos plėtros tendencijas Lietuvoje ir pasaulyje;
 • mokėti savarankiškai valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;
 • mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir Komiteto veiklą;
 • mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;
 • mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“.
CVB client

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: