Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Informacinių sistemų plėtros skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Darbo pobūdis

 • Informacinių sistemų plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13.
 • Informacinių sistemų plėtros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti vieningą Lietuvos nacionalinės Šengeno informacinės sistemos, Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos, kitų informacinių sistemų taip pat valstybės ir žinybinių registrų, kurių tvarkytojas yra departamentas (toliau – vidaus reikalų srities valstybės ir žinybiniai registrai, informacinės sistemos), kūrimą, tvarkymą, plėtrą ir technologinį suderinamumą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • kuria, modernizuoja taikomąją programinę įrangą, siekiant užtikrinti vidaus reikalų srities valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų kūrimą ir plėtrą, technologinį suderinamumą;
 • analizuoja vidaus reikalų srities valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų naudotojų poreikius, teikia jiems būtiną pagalbą, apibendrintą informaciją apie poreikius teikia suinteresuotoms Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo srities įstaigoms, siekiant užtikrinti operatyvų ir kokybišką naudotojų aptarnavimą;
 • rengia funkcinius ir techninius reikalavimus vidaus reikalų srities valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų kūrimo ar modifikavimo darbams atlikti, vertina techninių pasiūlymų techninę ir kvalifikacinę dalį, siekiant įgyvendinti valstybės informacinės visuomenės plėtros politiką naudojant šiuolaikines informacines ir telekomunikacines technologijas vidaus reikalų srityje;
 • rengia teisės aktų projektus dėl vidaus reikalų srities valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų kūrimo ir plėtros, siekiant įgyvendinti valstybės informacinės visuomenės plėtros politiką;
 • dalyvauja Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų tvarkomų registrų ir bendrojo naudojimo duomenų bazių kūrimo ar plėtros darbo grupėse;
 • kuria ir vykdo priežiūrą vidaus reikalų srities valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų duomenų teikimo taikomąją programinę įrangą;
 • sprendžia departamento Informacinių technologijų ir telekomunikacijų Paslaugų tarnybos pateikiamus 2 ir/arba 3 lygio įvykius: taikomosios programinės įrangos sutrikimus pagal pagalbos skambučius ir konsultacijų prašymus;
 • dalyvauja priimant eksploatacijai modernizuotą ar naują programinę įrangą;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, departamento strateginių tikslų įgyvendinimui;
 • bendradarbiauja su kitomis valstybės įstaigomis, siekiant užtikrinti bendrų problemų sprendimą.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities matematikos arba informatikos krypties išsilavinimą;
 • turėti 1 metų profesinio darbo patirtį informacinių sistemų kūrimo ir diegimo srityje, naudojant duomenų bazių valdymo sistemą ORACLE, mokėti SQL, PL/SQL kalbą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinių sistemų kūrimo ir vystymo reikalavimus bei pagrindines kryptis;
 • išmanyti ir sugebėti praktiškai taikyti teisės aktų ir dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus, gebėti atlikti problemų analitinį įvertinimą;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO.
CVB client

Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: