Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Informacinių technologijų departamento Duomenų valdymo skyrius vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Darbo pobūdis

 • Informacinių technologijų departamento Duomenų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis — A.
 • Pareigybės kategorija — 13
 • Informacinių technologijų departamento (toliau — Departamentas) Duomenų valdymo skyriaus (toliau — skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) informacinėse sistemose esančių bei iš kitų institucijų gaunamų duomenų (toliau — Duomenys) sukėlimą į duomenų saugyklą, jų tvarkymą bei duomenų vitrinų kūrimą ir priežiūrą, vykdyti Duomenų paruošimo bei teikimo kitoms institucijoms procedūras, analizuoti Duomenis, kontroliuoti jų kokybę, teikti juos naudotojams. III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • siekdamas užtikrinti efektyvų VMI prie FM informacinių sistemų darbą, Departamento skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais dalyvauja informacinių sistemų bei taikomosios programinės įrangos kūrimo darbuose, teikia pastabas bei pasiūlymus, susijusius su tolesne plėtra, vertina ir teikia pastabas informacinių sistemų dokumentacijai, rengia ir teikia atitinkamas išvadas;
 • siekdamas užtikrinti efektyvų VMI prie FM duomenų saugyklos darbą, projektuoja, kuria, tobulina ir eksploatuoja programines priemones Duomenų tvarkymui, jų analizei bei kokybei užtikrinti;
 • siekdamas užtikrinti VMI prie FM veiklos procesų vykdymą, kai VMI prie FM administracijos padaliniai susiduria su sunkumais ištraukiant duomenis iš informacinių sistemų, pagal Departamento skyriaus kompetenciją teikia jiems Duomenis atsakymų vidaus bei išorės paklausėjams rengimui, rengia paaiškinimus ir išvadas VMI prie FM administracijos padaliniams Departamento skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 • siekdamas užtikrinti efektyvų VMI prie FM Duomenų naudojimą, konsultuoja apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto Departamento skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 • siekdamas užtikrinti duomenų apsikeitimą tarp valstybės institucijų, kompetencijos ribose paruošia ir teikia VMI prie FM Duomenis kitoms institucijoms;
 • siekdamas užtikrinti VMI prie FM informacinėse sistemose kaupiamų Duomenų kokybę, analizuoja juos, vykdo duomenų tvarkymą parengtomis programinėmis priemonėmis;
 • siekdamas užtikrinti VMI prie FM duomenų saugyklos efektyvų veikimą, vykdo Duomenų tvarkymą duomenų saugykloje, analizuoja ten sukeltų Duomenų kokybę, rengia ataskaitas, konsultuoja naudotojus duomenų saugykloje esančių Duomenų klausimais;
 • dalyvauja VMI prie FM viršininko, Departamento skyriaus veiklą koordinuojančio VMI prie FM viršininko pavaduotojo arba Departamento skyriaus vedėjo pavedimu sudarytų funkcinių padalinių darbe;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Departamento vadovybės pavedimus, siekdamas VMI prie FM strateginių tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti informacinių sistemų projektavimo, kūrimo, diegimo, eksploatavimo ir tvarkymo patirtį;
 • turėti patyrimą eksploatuojant kompiuterines finansinių — ekonominių duomenų analizės sistemas;
 • būti susipažinęs su duomenų bazių valdymo sistemomis, duomenų saugyklų projektavimo, kūrimo ir eksploatavimo teorija bei praktika;
 • būti susipažinęs su kaupiamais Valstybinės mokesčių inspekcijos sistemoje duomenimis, atliekamais duomenų tvarkymo darbais, ruošiamomis ataskaitomis ir apžvalgomis;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais mokesčių, informacinių technologijų veiklos, duomenų apsaugos klausimais;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės registrų bei informacinių sistemų duomenų kaupimą, naudojimą ir teikimą;
 • sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ruošti ataskaitas;
 • būti susipažinęs su Lietuvos ir užsienio gerąja praktika mokesčių administravimo proceso kompiuterizavimo, mokestinių duomenų tvarkymo, naudojimo ir jų kokybės užtikrinimo klausimais.
CVB client

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: