Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Informacinių technologijų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vilnius - Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Darbo pobūdis

 • Informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Informacinių technologijų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga, Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) atliekant vadovaujančiosios Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro (toliau – Kadastras) tvarkymo įstaigos bei Kadastro tvarkymo įstaigos funkcijas, klausimams, susijusiems su Kadastro duomenų tvarkymu, Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų steigimo procesų įgyvendinimo atlikimu, gamtotvarkos duomenų bazės kaupimu ir priežiūra, statistinės bei aprašomosios Kadastrui reikalingos informacijos kaupimu ir teikimu, teminių saugomų teritorijų ir kadastrinių žemėlapių sudarymu, spausdinimu bei šių procesų eigos koordinavimu, spręsti.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas Tarnybos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo, vykdo šias funkcijas:
 • dalyvauja rengiant įstatymų, Vyriausybės nutarimų, aplinkos ministro įsakymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių registrų tvarkymą, dokumentus;
 • rengia teisės aktų projektus, susijusius su Kadastro tvarkymu ir Kadastro duomenų sauga;
 • tvarko Kadastro duomenis;
 • teikia pasiūlymus metinio ir perspektyvinio Kadastro biudžeto sudarymui;
 • užtikrina Kadastro duomenų ir dokumentų saugą, vykdo Kadastro duomenų saugos reikalavimų laikymosi priežiūrą;
 • diegia geoinformacinę sistemą ir užtikrina ArcGIS programinės įrangos, reikalingos Kadastro tvarkymui, funkcionavimą;
 • pildo Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ duomenų bazę bei atlieka kitas priemones, susijusias su Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų steigimo proceso įgyvendinimu;
 • tvarko gamtotvarkos planų duomenų bazę;
 • analizuoja bendro naudojimo GIS duomenų poreikį Tarnyboje ir saugomų teritorijų direkcijose, organizuoja reikalingų duomenų įsigijimą, apsaugą ir licencijavimą;
 • koordinuoja teminių žemėlapių sudarymo ir spausdinimo eigą ir sudaro, maketuoja ir spausdina teminius ir kadastrinius žemėlapius;
 • nuolat kaupia, tikrina ir atnaujina statistinę ir aprašomąją Kadastrui reikalingą informaciją;
 • teikia statistinę ir aprašomąją informaciją apie saugomas teritorijas;
 • atlieka saugomų teritorijų planavimo dokumentų (analoginių ir erdvinių duomenų) tikrinimo procedūras;
 • registruoja patvirtintus saugomų teritorijų planavimo dokumentus Teritorijų planavimo dokumentų registre bei informuoja suinteresuotas ir pavaldžias institucijas apie patvirtintus saugomų teritorijų planavimo dokumentus;
 • dalyvauja Kadastro poreikiams naudojamos įrangos techninės priežiūros darbuose;
 • kaupia kartografinę medžiagą;
 • organizuoja Kadastro kompiuterinės, programinės, komunikacinės įrangos įsigijimą, nustato šios įrangos priežiūros reikalavimus, teikia pasiūlymus Kadastro modernizavimui ir plėtimui;
 • dalyvauja perkant kompiuterinę ir programinę įrangą, rengiant technines specifikacijas kompiuterinei įrangai;
 • pagal priskirtą kompetenciją atstovauja Tarnybą;
 • vykdo kitus su Tarnybos funkcijomis susijusius Tarnybos vadovybės ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus ir nurodymus, siekdamas strateginių tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos arba fizinių mokslų studijų srities išsilavinimą, bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos teisės aktais, taip pat kitais teisės aktais, reglamentuojančiais registrų tvarkymą, saugomų teritorijų steigimą, planavimą, tvarkymą ir apsaugą;
 • turėti ne trumpesnę kaip 1 metų darbo su ArcGIS for Desktop programine įranga patirtį;
 • mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
 • išmanyti GIS duomenų bazių formavimo ir darbo principus, mokėti redaguoti geoduomenis ir sudaryti žemėlapius;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos registrais ir informacinėmis sistemomis, kaupiančiais erdvinius duomenis;
 • išmanyti kompiuterinės ir programinės įrangos veikimo principus;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;
 • mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • žinoti dokumentų, teisės aktų rengimo taisykles;
 • mokėti užsienio (anglų) kalbą pažengusiojo vartotojo lygmeniu B
CVB client

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: