Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Inovacijų ir pramonės departamento Pramonė 4.0 politikos skyriaus vyriausiasis specialistas (PA koeficientas 8,2)

Vilnius - Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

Darbo pobūdis

 • Inovacijų ir pramonės departamento (toliau – Departamentas) Pramonė 4.0 politikos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga darnios pramonės plėtros, pramonės konkurencingumo klimato kaitos, pramonės apsirūpinimo žaliavomis klausimams spręsti, taip pat Skyriaus kompetencijai priskirtinų teisės aktų projektams rengti.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
 • rengia Skyriaus kompetencijai priskirtinų teisės aktų projektus;
 • analizuoja atitinkamų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reguliuojančių laisvą prekių judėjimą), atitikimą ES teisės aktams, prireikus organizuoja jų keitimą;
 • dalyvauja formuojant apyvartinių taršos leidimų politiką;
 • analizuoja gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų tvarkymo sistemos būklę Lietuvoje ir rengia priemones užtikrinančias efektyvų šios sistemos darbą;
 • dalyvauja rengiant pramonės ir verslo konkurencingumo didinimo programas ir jų įgyvendinimo priemones;
 • dalyvauja rengiant tolimesnės integracijos į ES ir pasaulio ūkį programų projektus, jų įgyvendinimo priemones, rengiant atitinkamas ataskaitas apie atliktus darbus;
 • pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ūkio ministro tvirtinamų programų priemonių įgyvendinimą;
 • analizuoja teisės aktų poveikį pramonės ir verslo konkurencingumui, prireikus rengia jų pakeitimų projektus;
 • rengia pastabas ir pasiūlymus kitų institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų bei kitų dokumentų, susijusių su pramonės ir verslo konkurencingumo problemomis bei laisvu prekių judėjimu;
 • dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
 • Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
 • Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja Skyriui Ūkio ministerijoje ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose;
 • vykdo kitus Lietuvos Respublikos ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio, Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą technologijos arba socialinių mokslų studijų krypties;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) veiklą, taip pat Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais reguliuojančiais pramonės ir verslo veiklą, klimato kaitą ir darniąją plėtrą;
 • būti susipažinusiam su ES teisės aktais reguliuojančiais laisvą prekių judėjimą vieningoje ES rinkoje, pramonės konkurencingumo, kokybės didinimo politika, jos įgyvendinimui taikomomis priemonėmis, ES ir Jungtinių Tautų Organizacijos dokumentais reguliuojančiais darniąją plėtrą, žiedinė ekonomiką ir klimato kaitą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo pagal išsilavinimą patirtį;
 • mokėti apibendrinti informaciją susijusią su Lietuvos ūkio šakų veikla ir rengti išvadas bei pasiūlymus;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų rengimo taisykles ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.
CVB client

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: