Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Integruotų dalykų skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Darbo pobūdis

Integruotų dalykų skyriaus (toliau – Skyrius) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).Pareigybės lygis – A.Pareigybės kategorija – 11.
 • Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga vesti anglų kalbos mokymus pirminio profesinio mokymo kursantams ir tęstinio profesinio mokymo renginių dalyviams.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • užtikrina kokybišką užsiėmimų vedimą, individualizuoja ir diferencijuoja ugdomąją veiklą, siekiant užtikrinti tinkamą kursantų, pareigūnų žinių ir praktinių įgūdžių formavimą bei įvykdyti mokymo programose nustatytus reikalavimus;
 • pagal kompetenciją planuoja ir vykdo profesinio mokymo procesą, rengia teisės aktų projektus ir mokymo organizavimo dokumentus tam, kad būtų užtikrintas planinių priemonių vykdymas;
 • suteikia pagalbą kursantams, turintiems mokymosi sunkumų, pastebėjus, kad jo atžvilgiu yra taikomas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, apie tai informuoja Mokyklos vadovybę;
 • informuoja vadovybę apie kursantų ugdymo poreikius, pasiekimus, pažangumą ir elgesį;
 • teikia organizacinę ir metodinę pagalbą pagal mokomąjį dalyką mokymo organizavimo klausimais Tarnybos struktūriniams padaliniams, šalies ir užsienio partneriams tam, kad būtų nuosekliai ir laiku įgyvendintos teisės aktų nuostatos, reglamentuojančios profesinį mokymą;
 • vykdo profesinį mokymą nuotoliniu būdu;
 • siekdamas tinkamai įvertinti kursantus ir tęstinio profesinio mokymo renginių dalyvius, atsižvelgiant į programų nuostatas rengia mokomojo dalyko įskaitų ir egzaminų klausimus, dalyvauja mokymosi pasiekimų patikrinimo, vertinimo ir apeliacinių komisijų darbe, nešališkai vertina jų žinias ir gebėjimus;
 • rengia užduotis savarankiškai besimokantiems kursantams ir pareigūnams bei juos konsultuoja mokomojo dalyko klausimais;
 • siekdamas užtikrinti kokybišką užsiėmimų vedimą, stebi kitų specialistų vedamus užsiėmimus, organizuoja ir veda atviras paskaitas, nuolat tobulina savo kvalifikaciją, atnaujina paskaitų medžiagą, diegia naujoves savo veikloje;
 • siekiant skleisti gerąją darbo patirtį, dalyvauja tiriamojoje veikloje ir įvairiuose renginiuose;
 • siekiant užtikrinti planingą Skyriaus veiklą, dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planą, teikia siūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo, profesinį mokymą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;
 • pagal kompetenciją teikia paraiškas šalies ir tarptautinių fondų paramai gauti, rengia paramos programų dokumentaciją, ataskaitas ir kitus duomenis, susijusius su projektu ir teikia suinteresuotoms valstybės institucijoms bei įstaigoms;
 • vykdo Tarnybos darbuotojų ir kitų asmenų anglų kalbos mokėjimo lygio nustatymą;
 • ugdo ir puoselėja kursantų dorovines, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas;
 • užtikrina materialinių vertybių, priemonių ir prietaisų, išduotų mokymo tikslams ir darbui, saugojimą, saugų ir pagal paskirtį naudojimą, teisingą eksploatavimą, to reikalauja iš kursantų ar renginių dalyvių, siekdamas, kad darbas ir mokymo procesas būtų saugus;
 • Mokyklos viršininko pavedimu atstovauja Mokyklai, vykdo nenuolatinio pobūdžio Skyriaus ir Mokyklos vadovybės pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities anglų filologijos krypties išsilavinimą;
 • išmanyti Europos Sąjungos, Šengeno teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės sienos apsaugą, valstybės tarnybą, vidaus tarnybą, ugdymo proceso organizavimą ir anglų kalbos mokymą;
 • gebėti dirbti „Microsoft Office“ ir „Open Office“ programiniais paketais ir žiniatinklio naršyklėmis.
CVB client

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: