Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Investicijų departamento Investicijų politikos skyriaus patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Darbo pobūdis

 • Investicijų departamento Investicijų politikos skyriaus patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 16
 • Investicijų departamento Investicijų politikos skyriaus (toliau – skyrius) patarėjo pareigybė reikalinga patarti ir dalyvauti formuojant valstybės politiką investicijų srityje, kiek tai susiję su ES sanglaudos politika ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, siekiant užtikrinti geriausią rezultatą derybose dėl finansavimo Lietuvai skyrimo.
:
 • organizuoti ir koordinuoti Lietuvos Respublikos ES sanglaudos politikos fondų ir tarptautinės finansinės paramos planavimo procesą pagal Finansų ministerijai teisės aktais nustatytas funkcijas ir procedūras bei skyriaus nuostatuose priskirtą kompetenciją;
 • organizuoti ir koordinuoti 2009–2014 Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų užbaigimo procesą;
 • koordinuoti derybas su valstybėmis donorėmis Lietuvos Respublikos ir Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės 2018 m. balandžio 24 d. susitarimo memorandumo dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo įgyvendinimo ir Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės 2018 m. balandžio 24 d. susitarimo memorandumo dėl 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo keitimą;
 • koordinuoti 2021–2027 m. laikotarpio ES struktūrinių fondų Partnerystės sutarties ir veiksmų programos rengimą ir derinimą su institucijomis, socialiniais ir ekonominiais partneriais ir Europos Komisija;
 • organizuoti ir kontroliuoti teisės aktų projektų, susijusių su Lietuvos Respublikos ES sanglaudos politikos fondų, tarptautinės finansinės paramos įgyvendinimu, rengimą ir (arba) derinimą, taip pat išvadų ir pasiūlymų dėl kitų Finansų ministerijos administracijos padalinių parengtų teisės aktų projektų jo kompetencijai priklausančiais klausimais rengimą;
 • palaikyti ryšius su Europos Sąjungos, kitų valstybių, teikiančių tarptautinę paramą, ir Lietuvos Respublikos institucijomis jo kompetencijai priskirtais klausimais;
 • pagal savo kompetenciją atstovauti ES sanglaudos politikos fondų ir tarptautinės paramos programų ir kitų finansuojamų priemonių priežiūros ir (arba) valdymo, bendradarbiavimo komitetuose, susitikimuose su Europos Komisijos, valstybių donorių įgaliotų institucijų atstovais;
 • užtikrinti, kad kitiems Finansų ministerijos administracijos padaliniams pagal kompetenciją būtų teikiama informacija, susijusi su ES sanglaudos politikos fondų ir tarptautinės finansinės paramos planavimu ir įgyvendinimu;
 • pagal savo kompetenciją užtikrinti, kad teisės aktų nustatyta tvarka ir forma būtų parengta ir Europos Sąjungos, valstybių donorių įgaliotoms institucijoms, Valstybės kontrolei, kitoms suinteresuotoms Lietuvos institucijoms ir įstaigoms pateikta informacija‘;
 • kaupti, analizuoti ir sisteminti informaciją, reikalingą jo funkcijoms atlikti;
 • teisės aktuose nustatyta tvarka užtikrinti dokumentų tvarkymą ir saugojimą;
 • vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir kitus nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo ministerijos vadovybės pavedimus savo kompetencijos ribose, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities (magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį Europos Sąjungos arba tarptautinės finansinės paramos Lietuvai administravimo srityje;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir šalių, teikiančių paramą Lietuvai, teisės aktais, reglamentuojančiais tarptautinės finansinės paramos naudojimą ir valdymą;
 • būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • turėti derybų valdymo įgūdžių: gebėti parengti argumentais pagrįstą derybinę poziciją ir ją įtaigiai pristatyti; gebėti taikyti įvairias derybų strategijas ir taktikas; gebėti įveikti prieštaravimus, atsiradusius derybų procese bei pasiekti susitarimą;
 • gebėti savo darbe taikyti veiklos planavimo principus, savarankiškai organizuoti veiklą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą bei gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją ar aplinkybes;
 • gebėti aiškiai ir įtaigiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, perteikti informaciją; gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ir pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;
 • gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, analizuoti informaciją, procesus ar duomenis ir jos pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus.
CVB client

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: