Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Investicijų departamento Investicijų politikos skyriaus vyriausiasis specialistas

Vilnius - Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Darbo pobūdis

 • Investicijų departamento Investicijų politikos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 14
 • Investicijų departamento Investicijų politikos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant valstybės politiką investicijų srityje, kiek tai susiję su ES sanglaudos politika ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, siekiant užtikrinti geriausią rezultatą derybose dėl finansavimo Lietuvai skyrimo.
:
 • organizuoti Partnerystės sutarties keitimą, teikimą ir derinimą su Europos Komisija;
 • organizuoti veiksmų programos keitimą, teikimą ir derinimą su Europos Komisija;
 • pagal kompetenciją dalyvauti Lietuvos Respublikos ES sanglaudos politikos fondų lėšų panaudojimo dokumentų rengimo ir derinimo su Europos Komisija procesuose;
 • planuoti integruotas teritorines investicijas Lietuvos Respublikos ES sanglaudos politikos fondų lėšų panaudojimo dokumentuose ir koordinuoti jų įgyvendinimą;
 • registruoti ES struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje informaciją apie atliekamus veiksmus;
 • padėti atsakingam departamento skyriui rengti 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiui užbaigti reikalingus dokumentus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;
 • teikti su skyriaus vykdomomis funkcijomis susijusią informaciją Europos Komisijai per Informacinę ES fondų valdymo sistemą ir registruoti informaciją apie atliekamus veiksmus ES struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje;
 • pagal kompetenciją rengti ir dalyvauti rengiant teisės aktų projektus, nagrinėti kitų institucijų ar kitų Finansų ministerijos administracijos padalinių parengtus teisės aktų projektus ir teikti pastabas ir pasiūlymus dėl šių projektų;
 • rengti ir teikti pasiūlymus tiesioginiam vadovui dėl departamento darbo procedūrų vadovo tobulinimo;
 • rinkti informaciją iš Europos Komisijos direktoratų, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje, kitų institucijų ir įstaigų ES sanglaudos politikos, ES sanglaudos politikos fondų lėšų administravimo klausimais, ją apibendrinti ir teikti pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl ES sanglaudos politikos įgyvendinimo Lietuvoje tobulinimo;
 • rengti informaciją skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais ir organizuoti jos teikimą kitiems ministerijos administracijos padaliniams, Europos Komisijai, valstybių donorių atsakingoms institucijoms, veiksmų programos stebėsenos komitetui, veiksmų programos valdymo komitetui, pareiškėjams ir projektų vykdytojams, kitoms institucijoms ir įstaigoms bei visuomenei;
 • rengti įvairaus pobūdžio dokumentus ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su skyriui perduotais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, juridinių ir fizinių asmenų prašymais, pasiūlymais ir kitokio pobūdžio kreipimaisi, pranešimais ir skundais;
 • užtikrinti, kad pagal kompetenciją gaunami ir rengiami dokumentai, kurių reikia audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai saugomi;
 • užtikrinti, kad pagal skyriui priskirtas funkcijas informacija būtų skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje (www.esinvesticijos.lt), Finansų ministerijos interneto (www.finmin.lrv.lt) ir intraneto svetainėse;
 • vykdyti finansų ministro, ministerijos kanclerio, viceministro, departamento vadovo, skyriaus vedėjo duotus nurodymus (pavedimus), susijusius su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis, atstovauti Finansų ministerijai skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 • atlikti kitas teisės aktuose numatytas funkcijas ir kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį ES fondų ar kitos tarptautinės finansinės paramos administravimo srityje;
 • būti susipažinęs su pagrindinėmis ES steigiamųjų sutarčių nuostatomis, reglamentuojančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą bei sprendimų priėmimo tvarką;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos, ES ir šalių, teikiančių paramą Lietuvai, teisės aktais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais ES fondų lėšų administravimą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • turėti derybų valdymo įgūdžių: gebėti parengti argumentais pagrįstą derybinę poziciją ir ją įtaigiai pristatyti; gebėti taikyti įvairias derybų strategijas ir taktikas; gebėti įveikti prieštaravimus, atsiradusius derybų procese, bei pasiekti susitarimą;
 • gebėti savo darbe taikyti veiklos planavimo principus, savarankiškai organizuoti veiklą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą bei gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją ar aplinkybes;
 • gebėti aiškiai ir įtaigiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, perteikti informaciją; gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ir pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;
 • turėti analitinių įgūdžių: gebėti išskaidyti užduotį ar problemą į atskiras sudėtines dalis, išskirti esminę informaciją, nustatyti tarpusavio (priežasties ir pasekmės) ryšius tarp užduoties, pasirinkti tinkamus analizės būdus, atsižvelgiant į užduoties pobūdį;
 • būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis bei teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;
 • gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, analizuoti informaciją, procesus ar duomenis ir jos pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus.
CVB client

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: