Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 7,0 bazinio dydžio) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilkaviškis - Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. kovo 20 d. įsakymu

Nr. B-ĮV-294INVESTICIJŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA1. Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.II SKYRIUS

PASKIRTIS2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga finansavimo šaltiniams iš ES struktūrinių fondų ar kitų fondų ieškoti, darbo, susijusio su investicinių projektų ir strateginių veiklos ir plėtros planų ruošimu, jų įgyvendinimu, atskaitomybe, klausimams spręsti.III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS3. Vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis – investicinių projektų įgyvendinimas, strateginis planavimas.IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.

4.2. Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

4.3. Būti susipažinusiam su ES struktūriniais fondais ir programomis, jų teikiamomis galimybėmis bei finansavimo sąlygomis.

4.4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus veiklos nuostatais, kitais vyriausiojo specialisto veiklą reglamentuojančiais dokumentais.

4.5. Išmanyti investicinių projektų rengimo ir strateginio planavimo metodikas.

4.6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analitiškai vertinti informaciją, apibendrinti problemas ir rengti išvadas, taikyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.7. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Rengia Savivaldybės investicinius projektus Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Valstybės investicijų programos ir kitų programų finansavimui gauti.

5.2. Organizuoja ir koordinuoja parengtų investicinių projektų įgyvendinimą.

5.3. Kaupia informaciją apie Lietuvos Respublikoje skelbiamas investicinių ir kitų projektų programas, kurių finansavimas vykdomas iš ES struktūrinių ir kt. fondų, teikia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo Savivaldybėje.

5.4. Teikia informaciją savivaldybės interneto puslapiui projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais.

5.5. Inicijuoja Savivaldybės objektų, finansuojamų iš ES struktūrinių ir kt. fondų, Valstybės investicijų programos, projektavimo, statybos, rekonstrukcijos, remonto darbus.

5.6. Pagal kompetenciją teikia pasiūlymus, išvadas ir rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių ir kitų tvarkomųjų, informacinių dokumentų projektus Skyriaus veiklos klausimais.

5.7. Dalyvauja Savivaldybės mero ir Administracijos direktoriaus sudarytų komisijų darbe.

5.8. Bendradarbiauja su verslo plėtros institucijomis, ministerijomis, departamentais, kitomis institucijomis ES ir kitų šalių finansinės paramos įsisavinimo, regioninės plėtros ir investicijų pritraukimo klausimais.

5.9. Dalyvauja kuriant ir atnaujinant regioninius plėtros planus, programas, strategijas.

5.10. Pagal kompetenciją inicijuoja, vykdo viešuosius pirkimus Savivaldybės administracijos nustatyta tvarka.

5.11. Dalyvauja seminaruose, pasitarimuose, konferencijose įvairių programų ir projektų įgyvendinimo klausimais.

5.12. Pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį.

5.13. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
CVB client

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: