Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Investicijų ir strateginio planavimo skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Jurbarkas - Jurbarko rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.
 • Lygis – A.
 • Kategorija – 9
 • Jurbarko rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybė) Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Savivaldybės projektams inicijuoti ir rengti, taip pat koordinuoti rengiamų projektų eigą ir įgyvendintų projektų monitoringą.

Skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo šias pagrindines funkcijas:
 • 1 siekiant gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei kitų programų finansinę paramą, rengia projektinius pasiūlymus, paraiškas, koordinuoja paraiškų dokumentacijos rengimą;
 • 2 derina regioninio planavimo būdu teikiamų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių projektus su įgyvendinančiąja institucija ir rengia šių sutarčių priedus;
 • 3 dalyvauja rengiant su projektais susijusių prekių, darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų sąlygas, jų priedus, pirkimo sutarčių projektus;
 • 4 vykdo įgyvendintų projektų monitoringą;
 • 5 pagal savo kompetenciją teikia informaciją strateginiuose veiklos ir plėtros planuose numatytų programų įgyvendinimui;
 • 6 pagal savo kompetenciją rengia rajono savivaldybės Tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
 • 7 pasibaigus kalendoriniams metams, atiduoda su jo veikla susijusius dokumentus saugoti Savivaldybės archyvui;
 • 8 tvirtina Savivaldybėje priimtų arba jos gautų dokumentų kopijų ir išrašų tikrumą;
 • 9 dalyvauja Administracijos direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir atlieka jų pavestas užduotis, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ar darbo grupėms suformuoti uždaviniai;
 • 10 pagal savo kompetenciją, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai;
 • 11 pagal savo kompetenciją teikia informaciją rengiant metines Skyriaus ataskaitas;
 • 12 pagal savo kompetenciją analizuoja, sistemina, apibendrina informaciją, rengia išvadas ir teikia jas Skyriaus vedėjui;
 • 13 vykdo kitus Savivaldybės mero, administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • 1 turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);
 • 2 turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį;
 • 3 būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės įstaigų, Europos Sąjungos finansinės paramos dokumentais ir metodikomis, kitais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą;
 • 4 mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
 • 5 mokėti dirbti dokumentų valdymo („vieno langelio“) sistema ar analogiška dokumentų valdymo sistema;
 • 6 būti pareigingu, darbščiu ir kruopščiu, sklandžiai dėstyti mintis raštu, išmanyti raštvedybos taisykles, projektų rengimo metodiką, mokėti rengti tvarkomuosius, informacinius bei kitus dokumentus.
CVB client

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: