Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilkaviškis - Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 10
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga finansavimo šaltiniams iš ES struktūrinių fondų ar kitų fondų ieškoti, darbo, susijusio su investicinių projektų ir strateginių veiklos ir plėtros planų ruošimu, jų įgyvendinimu, atskaitomybe, klausimams spręsti.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Ieško ir kaupia informaciją apie Lietuvos Respublikoje skelbiamas investicinių irkitų projektų programas, kurių finansavimas vykdomas iš ES struktūrinių ir kitų fondų, teikiapasiūlymus dėl jų įgyvendinimo savivaldybėje galimybių.
 • Ruošia projektines paraiškas ES struktūrinių fondų ir kitų programų finansinei paramai gauti.
 • Bendradarbiauja su Strateginio planavimo grupe, Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių specialistais, atsakingais už strateginio planavimo sistemos įgyvendinimą.
 • Organizuoja ir užtikrina strateginio plėtros, veiklos plano priemonių, priežiūros tvarkos įgyvendinimą, siekdamas objektyvaus visų atsakingų už strateginį planavimą dalyvavimo strateginio plėtros bei veiklos plano įgyvendinimo procese.
 • Dalyvauja seminaruose, pasitarimuose, konferencijose įvairių programų ir projektų įgyvendinimo klausimais.
 • Teikia informaciją ir praktinę pagalbą Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, Savivaldybės įmonėms investicinių projektų ir programų įgyvendinimo klausimais.
 • Savarankiškai tvarko įgyvendinamų investicinių projektų dokumentus.
 • Dalyvauja rengiant Savivaldybės metinius, strateginius plėtros ir veiklos planus, programas.
 • Rengia raštus, Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus.
 • Dalyvauja darbo grupių (komisijų), sudarytų Savivaldybės mero potvarkiais ar Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, veikloje.
 • Įgyvendina projektus, finansuojamus ES struktūrinių fondų ar kitų programų lėšomis.
 • Pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį.
 • Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.
 • Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
 • Būti susipažinusiam su ES struktūriniais fondais ir programomis, jų teikiamomis galimybėmis bei finansavimo sąlygomis.
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Savivaldybės administracijos nuostatais, skyriaus veiklos nuostatais, kitais vyriausiojo specialisto veiklą reglamentuojančiais dokumentais.
 • Išmanyti investicinių projektų rengimo ir strateginio planavimo metodikas.
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analitiškai vertinti informaciją, apibendrinti problemas ir rengti išvadas, taikyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

Other company job ads:

All ads of this company (135) »