Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Investicinių projektų valdymo skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vilnius - Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Investicinių projektų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis − A.
 • Pareigybės kategorija − 12.
 • Investicinių projektų valdymo skyriaus (toliau − skyrius) vyriausiojo specialisto (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga vykdyti bendrą Savivaldybės administracijos ir Savivaldybei pavaldžių įstaigų investicinių projektų, finansuojamų Europos Sąjungos, valstybės investicinės programos ir Savivaldybės biudžeto lėšomis ir įgyvendinamų viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, valdymą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti skyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
 • renka, apibendrina aktualią informaciją apie Europos Sąjungos investicijas, analizuoja Savivaldybės vykdomų veiklų finansavimo Europos Sąjungos, valstybės investicinės programos, Savivaldybės biudžeto lėšomis ir viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu galimybes;
 • renka, analizuoja ir apibendrina informaciją apie Savivaldybės projektų rengimo, įgyvendinimo pažangą, eigą ir poveikį;
 • konsultuoja Savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius, Savivaldybės įstaigas ir įmones investicinių projektų, finansuojamų Europos Sąjungos, valstybės investicinės programos, Savivaldybės biudžeto lėšomis ir įgyvendinamų viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, planavimo, rengimo ir įgyvendinimo administraciniais klausimais;
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant investicinius projektus, atlieka investicijų projektų ekonominius skaičiavimus, finansinį modeliavimą, teikia išvadas ir pasiūlymus, pristato investicinius projektus;
 • koordinuoja Savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių, Savivaldybės įstaigų investicinių projektų, finansuojamų Europos Sąjungos, valstybės investicinės programos, Savivaldybės biudžeto lėšomis ir įgyvendinamų viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, planavimo, rengimo, įgyvendinimo, priežiūros procesus;
 • organizuoja informacinius renginius, seminarus investicinių projektų klausimais;
 • skyriaus vedėjo pavedimu rengia Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus bei skyriaus vedėjo įsakymų projektus;
 • teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos planų, rengia skyriaus veiklos ataskaitas;
 • siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą skyriaus valstybės tarnautoją jo nesant;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti įstaigai keliamus strateginius tikslus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti darbo patirties investicinių projektų, finansuojamų Europos Sąjungos, valstybės investicinės programos, Savivaldybės biudžeto lėšomis ir (ar) įgyvendinamų viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, valdymo ir (ar) rengimo srityje;
 • būti susipažinusiam su skyriui priskirtų funkcijų vykdymu, išmanyti vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės aktus, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės akus, reglamentuojančius Europos Sąjungos fondų ir programų administravimą ir finansavimą, bei Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimą, gerai žinoti Lietuvos Respublikos koncesijų, Lietuvos Respublikos investicijų įstatymus;
 • išmanyti Europos Sąjungos teisės sistemą, pagrindinių Europos Sąjungos institucijų struktūrą ir funkcijas;
 • išmanyti investicinių projektų, finansuojamų Europos Sąjungos, valstybės investicinės programos, Savivaldybės biudžeto lėšomis ir įgyvendinamų viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, rengimo ir įgyvendinimo metodikas;
 • išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
 • mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

Other company job ads:

All ads of this company (66) »