Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Įstaigos vadovo pavaduotojas (Vidaus tarnybos statutinis valstybės tarnautojas) (statutiniai valstybės tarnautojai)

Telšiai - Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Darbo pobūdis

 • Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Telšių aps. VPK) viršininko pavaduotojas yra statutinis valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės grupė — 4
 • Pareigybė reikalinga padėti Telšių aps. VPK viršininkui (toliau – viršininkas) įgyvendinti kriminalinės ir viešosios policijos padalinių uždavinius ir funkcijas, organizuoti ir užtikrinti veiklą Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu nustatytose teritorinės policijos įstaigos veiklos ribose.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja ir atsako už Telšių aps. VPK kriminalinės ir viešosios policijos padalinių (toliau – kuruojamų padalinių) veiklą:
 • užtikrinant viešąją tvarką;
 • atliekant eismo saugumo keliuose priežiūrą;
 • vykdant nusikalstamų veikų prevenciją, kriminalinę žvalgybą, ikiteisminį tyrimą, kriminalistinius tyrimus;
 • vykdant asmens tapatybės dokumentų išdavimą, migracijos kontrolę;
 • vykdant besislapstančių nuo teisėsaugos institucijų ar teismo, dingusių be žinios asmenų paiešką, taip pat neatpažintų lavonų, nežinomų ligonių ir vaikų asmens tapatybės nustatymą;
 • kitą veiklą;
 • organizuoja kuruojamų padalinių veiklos planavimą, priemonių įgyvendinimo kontrolę, sprendžia organizacinius klausimus;
 • pagal kompetenciją organizuoja ir dalyvauja užtikrinant visuomenės saugumą, teikiant neatidėliotiną pagalbą asmenims stichinių nelaimių, katastrofų, avarijų, ekstremaliųjų situacijų atvejais ir asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų ir teisės pažeidimų, bei tiems, kurių būklė bejėgiška;
 • stichinių nelaimių metu ir kitais ypatingais atvejais pagal kompetenciją organizuoja žmonių ir turto gelbėjimo darbus ir priemones, siekiant užtikrinti asmenų saugumą;
 • analizuoja kriminogeninę situaciją, veiklos rezultatus, įgyvendina priemones, padedančias gerinti kuruojamų padalinių veiklą;
 • atlieka kuruojamų padalinių veiklos rezultatų ir tarnybinės veiklos vertinimą, teikia viršininkui siūlymus dėl darbo tobulinimo;
 • vykdo pareigūnų sprendimų priėmimo kontrolę;
 • inicijuoja ir organizuoja bendradarbiavimą viešojo saugumo užtikrinimo srityje su savivaldos ir teisėsaugos institucijomis, Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgomis, Šaulių sąjunga, policijos rėmėjais, kitomis asociacijomis ir gyventojų bendruomenėmis;
 • vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) teisės aktų reikalavimus, organizuoja teismų nuosprendžių, nutarimų bei nutarčių vykdymą ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
 • teikia viršininkui siūlymus dėl kuruojamų padalinių darbo organizavimo, pareigybių komplektavimo, pareigūnų ir kitų darbuotojų atleidimo, skatinimo, tarnybinių ir drausminių nuobaudų skyrimo, kvalifikacijos kėlimo, pareigūnų ir kitų darbuotojų motyvacijos didinimo, kuruojamų padalinių materialinio, techninio aprūpinimo;
 • teisės aktų nustatyta tvarka teikia viršininkui siūlymus suteikti policijos pareigūnams specialius pareigūnų nekarinius policijos laipsnius;
 • pagal veiklos kompetenciją organizuoja fizinių ir juridinių asmenų bei organizacijų prašymų, pasiūlymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimą;
 • atsako už lėšų ikiteisminiame tyrime ir kriminalinėje žvalgyboje racionalų naudojimą;
 • organizuoja kuruojamų padalinių pareigūnų ir kitų darbuotojų tarnybinius mokymus;
 • organizuoja ir vadovauja kuruojamų padalinių pasitarimams, sprendžia su šių padalinių veikla susijusias problemas, teikia viršininkui siūlymus dėl jų sprendimo;
 • inicijuoja, rengia ir įgyvendina nusikalstamumo kontrolės ir prevencijos programas;
 • organizuoja ir vykdo teisėtumo ir korupcijos pažeidimų kontrolės ir prevencijos priemones;
 • analizuoja publikacijas žiniasklaidoje apie kuruojamas policijos veiklos sritis, atitinkamai organizuoja reagavimą į rizikas. Viešina informaciją apie kuruojamų padalinių veiklos rezultatus;
 • pasirašo ir tvirtina dokumentus, susijusius su policijos vykdoma licencijavimo veikla bei ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos kontrolės veikla;
 • viršininkui pavedus, atstovauja įstaigai Policijos departamento organizuojamuose pasitarimuose;
 • policijos generaliniam komisarui pavedus, laikinai eina viršininko pareigas;
 • eina kito viršininko pavaduotojo (atsakingo už policijos įstaigos veiklos organizavimą ir išteklių valdymą) pareigas, jam laikinai negalint eiti pareigų;
 • vykdo kitus viršininko pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą, socialinių mokslų studijų srities teisės krypties, išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovavimo teisėsaugos institucijose patirtį;
 • atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 , nustatytus reikalavimus (III skiltis);
 • atitikti trečią fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“;
 • mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office arba LibreOffice programiniu paketu, interneto naršyklėmis;
 • gerai išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatomis, kitais Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą;
 • turėti organizacinių, planavimo, koordinavimo, informacijos apibendrinimo, analitinio vertinimo ir prognozavimo gebėjimų.
CVB client

Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: