Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Įstaigos valdymo poskyris Vyresnysis specialistas (koef. 5,56) (karjeros valstybės tarnautojas)

Kaunas - Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Darbo pobūdis

 • Valdymo organizavimo skyriaus (toliau – Skyrius) Įstaigos valdymo poskyrio (toliau – Poskyris) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • (neteko galios)Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 20-V-8013. (neteko galios)Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 20-V-801
 • Pareigybė reikalinga dalyvauti vykdant Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) veiklos organizavimą, pagal policijos generalinio komisaro nustatytą tvarką įgyvendinti teisės aktus veiklos organizavimo klausimais. Šios pareigybės darbo vieta yra Kauno apskr. VPK.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • rengia ir teikia informaciją, reikalingą Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos strateginiam veiklos planui parengti ir atsiskaityti už jo įgyvendinimą;
 • rengia Kauno apskr. VPK metinio veiklos plano projektą, koordinuoja ir kontroliuoja šio plano vykdymą, rengia įgyvendinimo ataskaitas;
 • teikia praktinę ir metodinę pagalbą Kauno apskr. VPK struktūriniams padaliniams policijos veiklos planavimo klausimais;
 • vykdo numatytas vidaus kontrolės priemones, rengia vidaus kontrolės priemonių vykdymo rezultatų ataskaitas, teikia išvadas ir rekomendacijas nustatytiems trūkumams šalinti, atlieka nustatytų trūkumų šalinimo stebėseną;
 • vadovaudamasis Kauno apskr. VPK struktūrinių padalinių pateikta informacija vykdo Kauno apskr. VPK veiklos analizę, teikia siūlymus Poskyrio vedėjui veiklos tobulinimo klausimais;
 • vykdo Kauno apskr. VPK vadovybės priimtų valdymo sprendimų įgyvendinimo stebėseną, teikia Poskyrio vedėjui informaciją apie priimtų valdymo sprendimų įgyvendinimo eigą ir rezultatus;
 • teikia praktinę ir metodinę pagalbą Kauno apskr. VPK struktūriniams padaliniams rengiant policijos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, esant poreikiui rengia Kauno apskr. VPK veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
 • pagal poreikį rengia ir dalyvauja komisijų ir darbo grupių posėdžiuose, juos protokoluoja, teikia informaciją apie priimtus sprendimus, kontroliuoja jų vykdymą;
 • rengia, teikia ir keičiasi informacija apie Kauno apskr. VPK su valstybės ir savivaldybių įstaigomis, užsienio valstybės teisėsaugos įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis;
 • rengia ar dalyvauja rengiant bendradarbiavimo sutarčių ir susitarimų su kitomis įstaigomis ir socialiniais partneriais projektus, koordinuoja jų vykdymą;
 • organizuoja Kauno apskr. VPK darbuotojų komandiruotes Lietuvoje ir į užsienio valstybes;
 • vykdo kitus su Poskyrio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Skyriaus tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programų paketu;
 • mokėti savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą bei policijos veiklą, taip pat išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.
CVB client

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: