Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Įstaigų priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

Pareigybės aprašymas .HeaderFont { font-family: "Times New Roman"; font-weight: bold; font-size: 12pt; text-align: center; } .RegularFont { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; } .TextAlignment { text-align: justify; } .TextPadding { padding-left: 40px; } PATVIRTINTA Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 m. rugpjūčio 07 d. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 4 dalies 1 punktas Nr. P1-272


SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ĮSTAIGŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. priežiūra ir kontrolė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. Sprendimų įgyvendinimas.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. socialinės globos kokybės vertinimas, globos centrų veiklos vertinimas. Skundų, prašymų nagrinėjimas, susijęs su skyriaus vykdomomis funkcijomis.
5. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
5.1. sprendimų, susijusių su socialinės globos kokybės, globos centrų veiklos vertinimu, rengimas, konsultavimas socialinių paslaugų teikimo, vertinimo klausimais..


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
8. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
9. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
10. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
11. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
12. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
15. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
16. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
17. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
18. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
19. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
20. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
21. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
23. Prižiūri, kaip socialinės globos įstaigos, globos centrai bei jų steigėjai laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių socialinės globos įstaigų ir globos centrų veiklą..
24. Dalyvauja socialinės globos įstaigų, globos centrų veiklos patikrinimuose, vertina šių įstaigų veiklą bei jų atitikimą teisės aktų reikalavimams, kad būtų užtikrinta socialinių paslaugų kokybė..
25. Nagrinėja socialinės globos įstaigų darbuotojų ir gyventojų skundus bei prašymus siekiant išspręsti klausimus, kylančius skiriant/teikiant socialines paslaugas..
26. Kontroliuoja asmens (šeimos) socialinių paslaugų, finansuojamų iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, poreikio nustatymą, jų skyrimą bei teikimą..
27. Pagal kompetenciją atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus..


V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

28. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
28.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
28.2. studijų kryptis – pedagogika (arba);
28.3. studijų kryptis – teisė (arba);
28.4. studijų kryptis – socialinis darbas (arba);
28.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
28.6. darbo patirtis srityje – nereikalaujama;
28.7. vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama. arba:
28.8. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
28.9. darbo patirties sritis – kontrolės srities patirtis ; 28.10. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
28.11. vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

29. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
29.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
29.2. organizuotumas - 3 lygis;
29.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
29.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
29.5. komunikacija - 3 lygis.
30. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
30.1. įžvalgumas - 3 lygis;
30.2. informacijos valdymas - 3 lygis;
30.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.Susipažinau ________________________ (Parašas) ________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________ (Data)

Pareiginės algos koeficientas: 7.60
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
2091 €
Vid. atlyginimas bruto
(62% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1505 €
25% uždirba 1505-2005 €
25% uždirba 2005-2539 €
25% uždirba nuo 2539 €