Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Įstaigų teisinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija

Darbo pobūdis

 • Teisės departamento Įstaigų teisinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 14
 • Įstaigų teisinės priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vertinti ir rengti teisės aktų projektus, procesinius dokumentus, taip pat teikti teisines konsultacijas.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • vertina Įstaigų vardu sudaromų ūkinių ir finansinių sandorių projektus, teikia konsultacijas šių sandorių vykdymo kontrolės klausimais;
 • vertina Įstaigų sudaromų profesinės karo tarnybos, civilinės krašto apsaugos tarnybos, darbo, materialinės atsakomybės sutarčių (su kariais, statutiniais valstybės tarnautojais, valstybės tarnautojais, darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartį) projektus;
 • teisės aktų nustatyta tvarka vertina ir teikia išvadas Įstaigų vadovams dėl drausminių nuobaudų, kurias turi teisę skirti Įstaigų vadovai, skyrimo pagrįstumo ir teisėtumo;
 • vertina ir teikia išvadas dėl Įstaigų vadovams teikiamų pasirašyti teisės aktų projektų, taip pat dėl kitų valstybės institucijų Ministerijai pateiktų derinti teisės aktų, susijusių su Įstaigų kompetencija, projektų;
 • dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su Įstaigų kompetencija, projektus;
 • teikia Skyriaus vedėjui ir/ar Teisės departamento direktoriui pasiūlymus dėl įstatymams ar Vyriausybės sprendimams, susijusiems su Įstaigų veikla, įgyvendinti reikalingų teisinių priemonių;
 • teikia Skyriaus vedėjui ir/ar Teisės departamento direktoriui pasiūlymus dėl tikslingumo keisti, pripažinti netekusiais galios teisės aktus, nustatančius Įstaigoms aktualų teisinį reguliavimą;
 • Skyriaus vedėjo ir/ar Teisės departamento direktoriaus pavedimu rengia įstatymų, Vyriausybės nutarimų ar ministro įsakymų, susijusių su Įstaigų kompetencija, projektus;
 • padeda rengti atsakymus į valstybės ir savivaldybės institucijų bei įstaigų ir piliečių paklausimus (raštus) su Įstaigų veikla susijusiais klausimais;
 • konsultuoja Įstaigų vadovus ir personalą įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo klausimais;
 • pagal poreikį vykdo teisinį švietimą;
 • rengia procesinius dokumentus ir atstovauja Įstaigoms Lietuvos Respublikos teismuose ir kitose teisėsaugos institucijose;
 • pagal savo kompetenciją Krašto apsaugos ministerijos, Teisės departamento ir Skyriaus vadovybės pavedimu vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio funkcijas.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
 • turėti 1 metų teisinio darbo patirties;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, tarnybą krašto apsaugos sistemoje, valstybės tarnybą, įslaptintos informacijos apsaugą, krašto apsaugos sistemos institucijų ir įstaigų (toliau – Įstaigos) veiklą, civilinę, darbo ir administracinę teisę;
 • žinoti krašto apsaugos sistemos valdymo principus ir prioritetus, kariuomenės struktūrą ir valdymo principus;
 • gebėti konsultuoti Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Ministerija) ir Įstaigų personalą ir suteikti reikalingą teisinę informaciją;
 • išmanyti teisės aktų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas ir siūlymus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • gebėti taikyti žinias bei įgūdžius praktiškai;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo (B2) lygiu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma RIBOTO NAUJOJIMO gauti.
CVB client

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: