Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Įvaikinimo ir globos skyriaus vyriausiasis specialistas

Vilnius - Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Darbo pobūdis

 • Įvaikinimo ir globos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11
 • Įvaikinimo ir globos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti ir teikti išvadas dėl nacionalinio įvaikinimo bendrosios kompetencijos teismuose, atstovauti vaiko interesams bendrosios kompetencijos teismuose civilinėse bylose dėl nacionalinio įvaikinimo, ginti įvaikinamo vaiko teises ir atstovauti jo interesamsvalstybės ir savivaldybės institucijose, nevyriausybinėse organizacijose.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Teismo pavedimu teikia duomenis teismui apie įvaikinamą vaiką, įvaikintojo ir įvaikinamojo registraciją atitinkamuose sąrašuose, taip pat teikia išvadą, ar nėra įstatymų numatytų kliūčių įvaikinti vaiką, ir išvadą apie įvaikinimo procedūros iki teismo įvykdymą;
 • Dalyvauja Lietuvos Respublikos rajono/miesto apylinkių, apygardų ir aukštesnės instancijos teismuose nagrinėjant nacionalinio įvaikinimo ir kitas su nacionaliniu įvaikinimu susijusias bylas, teikia išvadas sutikimų įvaikinti atšaukimo bei socialinio darbuotojo išvados dėl pasirengimo įvaikinti apskundimo bylose;
 • Pagal kompetenciją rengia metodinę medžiagą rajono/miesto savivaldybių administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriams įvaikinimo klausimais;
 • Pagal kompetenciją nagrinėja valstybės įstaigų ir institucijų, fizinių ir juridinių asmenų prašymus bei skundus, teikia konsultacijas įvaikinimo klausimais.
 • Pagal kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus dėl teisės aktų taikymo, jų tobulinimo bei dalyvauja rengiant teisės aktų projektus dėl įvaikinimo;
 • Pagal kompetenciją kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina statistinę informaciją apie įvaikintus vaikus;
 • Kaupia ir tvarko informaciją apie tėvų sutikimus įvaikinti, tokių sutikimų atšaukimą, apie tėvų valdžios apribojimą;
 • Dalyvauja priimant sprendimą, parenkant galimam įvaikinti vaikui geriausiai jo interesus atitinkančią šeimą.
 • Pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, sprendžiant nacionalinio įvaikinimo klausimus;
 • Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, jiems nesant;
 • Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Tarnybos direktoriaus, pavaduotojo, Skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas strateginių tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • Turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų teisinio darbo patirtį;
 • Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, vaiko globos ir įvaikinimo klausimus bei tarptautinės teisės aktus, reglamentuojančius įvaikinimą ir globą;
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • Išmanyti teisės aktų rengimo taisykles;
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
CVB client

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: