Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Jaunimo reikalų skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Jaunimo reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Jaunimo reikalų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga koordinuoti Skyriui pavaldžių biudžetinių įstaigų biudžeto pajamų ir išlaidų planavimą ir valdymą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas tinkamai įgyvendinti Skyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
 • organizuoja ir kontroliuoja Skyriui pavaldžių biudžetinių įstaigų finansinę veiklą, planuojant biudžeto pajamas ir išlaidas;
 • administruoja Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų lėšų paskirstymą ir panaudojimą;
 • konsultuoja Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtas biudžetines įstaigas biudžeto formavimo klausimais;
 • analizuoja Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo efektyvumą Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtose biudžetinėse įstaigose, prognozuoja laukiamą biudžeto įvykdymą, rengia ataskaitas ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl galimo lėšų perskirstymo;
 • rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia derinti Viešųjų pirkimų skyriui, organizuoja viešųjų pirkimų procedūras;
 • pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo įsakymų projektus;
 • nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus kuruojamos srities klausimais, rengia atsakymus į juos;
 • dalyvauja komisijose ir darbo grupėse priskirtos veiklos klausimais;
 • pagal savo kompetenciją vykdo kitus mero, Administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus siekdamas įgyvendinti institucijos strateginius tikslus;
 • siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą Skyriaus valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, jo nesant.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų planavimo ir valdymo srityje;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų finansinę-ūkinę veiklą, biudžeto sudarymą, neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimą ir panaudojimą, savivaldybės biudžeto lėšų planavimą bei apskaitą, ;
 • išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
 • mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.
CVB client

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: