Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Juridinio skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Marijampolė - Marijampolės savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Juridinio skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis - A.
 • Pareigybės kategorija - 10
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti savivaldybės politiką teisės klausimais, užtikrinti įstatymų bei kitų teisės aktų laikymąsi savivaldybėje, savivaldybės Tarybos, mero bei administracijos, jos filialų - seniūnijų teisėtų interesų gynimą teismuose ir kitose institucijose, užtikrinti teisėtą ir teisingą vietinių teisės aktų projektų rengimą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • atstovauja savivaldybės interesus visų lygių teismuose su visomis įstatyme suteiktomis teisėmis ieškovui, atsakovui, trečiajam/suinteresuotam asmeniui ir nukentėjusiam, su teise visiškai ar iš dalies atsisakyti ieškinių reikalavimų, keisti ieškinio pagrindą, sudaryti taikos sutartį, taip pat apskųsti teismo sprendimą ar nutartį;
 • rengia teismams ieškininius pareiškimus, atsiliepimus į juos, apeliacinius, kasacinius skundus bei kitus procesinius dokumentus;
 • apibendrina ir analizuoja bylų nagrinėjimo teisme rezultatus ir su jais supažindina Skyriaus vedėją, seniūnijų seniūnus;
 • konsultuoja Tarybos narius, merą, mero pavaduotoją, administracijos direktorių, direktoriaus pavaduotoją, savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių darbuotojus, savivaldybės administracijos filialų - seniūnijų darbuotojus bei savivaldybės įmonių, įstaigų vadovus teisiniais klausimais;
 • rengia kartu su savivaldybės struktūrinių padalinių darbuotojais ir savivaldybės administracijos filialų - seniūnijų darbuotojais savivaldybės sutarčių, teisės aktų projektus; vertina gautų sutarčių savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, savivaldybės administracijos filialų - seniūnijų darbuotojų paruoštus sutarčių projektus ir teikia dėl jų išvadas;
 • rengia pagal kompetenciją Tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
 • teisės aktų nustatyta tvarka teikia pirminę teisinę pagalbą savivaldybės gyventojams savivaldybės administracijoje ir administracijos filialuose - seniūnijose pagal jų aptarnaujamas teritorijas;
 • jeigu teikiant pirminę teisinę pagalbą savivaldybės gyventojams savivaldybės administracijoje ar savivaldybės administracijos filialuose - seniūnijose paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, padeda surašyti ar surašo prašymą, suteikti antrinę teisinę pagalbą;
 • Juridinio skyriaus vedėjui pavedus vertina savivaldybės administracijos darbuotojų ir savivaldybės administracijos filialų - seniūnijų darbuotojų rengiamų Tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų projektų atitikimą Lietuvos Respublikos įstatymams, Vyriausybės nutarimams, kitiems teisės aktams, derina juos bei teikia siūlymus projektų rengėjams dėl jų tikslinimo;
 • vertina ar savivaldybės administracijos filialų – seniūnijų darbuotojų rengiami teisinio pobūdžio dokumentų projektai atitinka galiojantiems teisės aktams;
 • nagrinėja pagal kompetenciją gyventojų pareiškimus ir skundus, rengia atsakymus į juos;
 • dalyvauja įvairių savivaldybės institucijų sudaromų komisijų darbe;
 • sistemina, formuoja, kaupia ir perduoda bylas archyvui pagal patvirtintą bylų dokumentacijos planą;
 • atlieka ir kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, nenumatytus šiame pareigybės aprašyme, tam, kad būtų pasiekti Administracijos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
 • turėti 1 (vienerių) metų darbo patirtį teisinio darbo srityje;
 • gebėti tinkamai taikyti teisės aktus praktikoje, suvokti ir logiškai aiškinti teisės problemas, būti susipažinusiam su įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
 • mokėti savarankiškai dirbti, sugebėti ieškoti, analizuoti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti teisinę informaciją bei rengti išvadas;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir kalbos kultūrą;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, „Internet Explorer“, „Microsoft Outlook“ arba „Microsoft Outlook Express“ programomis.
CVB client

Marijampolės savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: