Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Juridinis ir personalo administravimo skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Plungė - Plungės rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

1. Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau–valstybės tarnautojas) yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis A. 3. Pareigybės kategorija 11
 • Juridinio ir personalo administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Skyriui priskirtų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, organizuoti Administracijos teisinių dokumentų rengimą, jų atitikimą teisės aktams, Savivaldybės institucijų interesų gynimą teisinėmis priemonėmis, atstovaujant Savivaldybei valstybės ir savivaldybės institucijose
 • Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
 • organizuoja ir kontroliuoja valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimą Plungės rajono savivaldybės gyventojams, nesant Skyriaus vyriausiojo specialisto, kuris teikia pirminę teisinę pagalbą, teikia teisinę informaciją, teisines konsultacijas, patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka (apimant veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo), išskyrus procesinių dokumentų rengimą Savivaldybės gyventojams;
 • rengia Savivaldybės tarybos veiklos reglamento, Administracijos nuostatų, Administracijos direktoriaus, Administracijos direktoriaus pavaduotojo, Savivaldybės mero patarėjų pareigybių aprašymų ir jų pakeitimų projektus, teikia juos tvirtinti Savivaldybės tarybai ir Savivaldybės merui;
 • tikrina ir derina Administracijos skyrių ir seniūnijų nuostatus, rengia įsakymų projektus dėl jų patvirtinimo, inicijuoja jų pakeitimus ar pataisymus;
 • analizuoja Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, jų kaitą Savivaldybės kompetencijai priskirtose srityse, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui dėl Savivaldybės institucijų priimtų aktų keitimo, papildymo ar naujų rengimo;
 • vertina ir vizuoja tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl jų atitikimo galiojantiems teisės aktams;
 • rengia tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;
 • konsultuoja Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės administracijos padalinius bei tarnautojus ir darbuotojus teisės aktų taikymo klausimais;
 • konsultuoja Savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovus teisės aktų taikymo ir teisės aktų rengimo klausimais;
 • atstovauja pagal įgaliojimą Savivaldybės institucijų interesams teismuose ir kitose institucijose, siekiant apginti turtines ir neturtines teises bei interesus;
 • rengia ieškininių pareiškimų, kitų procesinių dokumentų projektus Lietuvos Respublikos teismams;
 • nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus ir skundus, teikia siūlymus dėl juose keliamų problemų sprendimo būdų, rengia atsakymus;
 • Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijų, darbo grupių veikoje;
 • atsako už lygių galimybių politikos įgyvendinimą Plungės rajono savivaldybėje, rengia reikalingus dokumentus, teikia ataskaitas;
 • atsako už vartotojų teisių apsaugą, teikia reikalingą informaciją, priima ir konsultuoja savivaldybės gyventojus ir įstaigas vartotojų teisių apsaugos klausimais;
 • teikia statistinius duomenis ir kitą informaciją apie prekybos žmonėmis situaciją ir kovos su prekyba žmonėmis priemones bei veiksmus;
 • atlieka pavestus tyrimus dėl tarnautojų ar darbuotojų tarnybinių ar drausminių nusižengimų bei teikia Savivaldybės administracijos direktoriui išvadas dėl nuobaudų skyrimo;
 • nustato valstybės tarnautojų mokymo prioritetus ir sudaro metinius mokymo planus.

Reikalavimai

 • Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • žinoti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, civilinę, civilinio proceso, administracinę, darbo teisę, savivaldybės santykį su kitomis valdžios institucijomis, Dokumentų rengimo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles;
 • gebėti valdyti, sisteminti, apibendrint informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
CVB client

Plungės rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: