Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Antrojo projektų vertinimo ir administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Darbo pobūdis

 • Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento (toliau – Departamentas) Antrojo projektų vertinimo ir administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė vykdyti kvalifikuotą paraiškų, pateiktų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, vertinimą ir administravimą.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • pagal kompetenciją atlieka kvalifikuotą investicinių projektų pateiktų pagal Lietuvos kaimo plėtros programų priemones projektų vertinimą ir administravimą;
 • pagal kompetenciją užtikrina, kad duomenys apie investicinius projektus pateiktus pagal Lietuvos kaimo plėtros programų priemones būtų tinkamai ir laiku įtraukiami į informacines sistemas, skirtas administruoti paramos priemones;
 • įtarus arba nustačius pažeidimų atvejus įgyvendinant patvirtintą projektą, vykdo veiksmus, numatytus veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose, bei nedelsiant informuoja Skyriaus vedėją;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja LR žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) projektų atrankos komisijų / komitetų posėdžiuose bei teikia paaiškinimus dėl darbo dokumentuose pateiktos informacijos
 • užtikrina duomenų, pateiktų ūkio subjektų paraiškose paramai gauti bei papildomuose dokumentuose, konfidencialumą;
 • nagrinėja pareiškėjų skundus bei teikia atsakymus į juos;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu atsako už Skyriaus nuostatuose nurodytų Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonių koordinavimą, t. y. už pastabų teisės aktams teikimą, reikiamų dokumentų priemonės vertinimui bei administravimui parengimą, dokumentų pavyzdinių formų rengimą, probleminių klausimų sprendimo iniciavimą bei koordinavimą;
 • konsultuoja pareiškėjus paramos gavimo klausimais;
 • Departamento vadovybės, Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra), kitų institucijų sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje;
 • pagal kompetenciją teikia informaciją kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams;
 • pagal kompetenciją Skyriaus vedėjo pavedimu prižiūri, kad būtų tinkamai paruošta Skyriaus darbo bazė (procedūrų aprašai, metodinės rekomendacijos, instrukcijos) ir, esant poreikiui, inicijuoja bei atlieka jų keitimą;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti darbo patirties dokumentų valdyme;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Konstituciją, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, LR žemės ūkio ministro įsakymus, LR ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir Europos Sąjungos lėšų tvarkymą;
 • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuteriu ,,MS Office” programiniu paketu;
 • mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.
CVB client

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: