Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Pirmojo projektų vertinimo ir administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Darbo pobūdis

 • Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento (toliau – Departamentas) Pirmojo projektų vertinimo ir administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti kvalifikuotą paraiškų vertinimą ir administravimą. III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • atlieka kvalifikuotą projektų vertinimą ir administravimą bei kitus su tuo susijusius veiksmus, vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais, patvirtintais procedūrų aprašais ir metodinėmis rekomendacijomis;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja LR žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) projektų atrankos komisijų / komitetų posėdžiuose bei teikia paaiškinimus dėl darbo dokumentuose pateiktos informacijos;
 • pagal kompetenciją užtikrina, kad duomenys apie Skyriuje vertinamus ir administruojamus projektus būtų tinkamai ir laiku suvesti į informacines sistemas, skirtas administruoti priemones;
 • įtarus arba nustačius pažeidimų atvejus vertinant ir/ar įgyvendinant patvirtintą projektą, vykdo veiksmus, numatytus veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose, bei nedelsiant informuoja Skyriaus vedėją;
 • nagrinėja pareiškėjų ir paramos gavėjų prašymus bei teikia atsakymus į juos;
 • konsultuoja pareiškėjus paramos gavimo klausimais;
 • užtikrina Skyriaus dokumentacijos tvarkymą;
 • Skyriaus vedėjui pavedus dalyvauja Agentūros arba kitų institucijų sudarytų komisijų arba darbo grupių veikloje;
 • pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams;
 • užtikrina duomenų, pateiktų ūkio subjektų paraiškose paramai gauti bei papildomuose dokumentuose, konfidencialumą;
 • teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl paraiškų vertinimo ir administravimo proceso tobulinimo ir administracinės naštos mažinimo;
 • pagal kompetenciją atsako už bylų vertinimo procedūrų aprašus, rengia ir esant poreikiui juos keičia;
 • pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento vadovybės, Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • (2017 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. PS1-378 redakcija nuo 2017 m. kovo 29 d.)turėti darbo patirties dokumentų valdyme;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Konstituciją, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, LR žemės ūkio ministro įsakymus, LR ir ES teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir ES lėšų tvarkymą;
 • mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, apibendrinti, rengti išvadas;
 • mokėti dirbti kompiuteriu ,,MS Office“ programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.
CVB client

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt
Įmonėje vid. atlyginimas 1562€
92% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra gruodžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)

Similar job ads: