Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Tęstinių priemonių administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Darbo pobūdis

 • Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento (toliau – Departamentas) Tęstinių priemonių administravimo skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta koordinuoti ir kontroliuoti Departamento teritorinių paramos administravimo skyrių veiklą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • koordinuoja ir kontroliuoja Departamento teritorinių paramos administravimo skyrių veiklą;
 • pagal kompetenciją teikia informaciją Departamento teritoriniams paramos administravimo skyriams;
 • pagal kompetenciją konsultuoja paramos gavimo klausimais;
 • pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ir informaciją Žemės ūkio ministerijai dėl LR teisės aktų rengimo, galiojančių teisės aktų pakeitimo, papildymo ar panaikinimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones;
 • pagal kompetenciją rengia informaciją Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) interneto svetainei Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonių administravimo klausimais, esant poreikiui ją atnaujina;
 • esant reikalui ir nesant galimybės pasinaudoti esamomis valstybės institucijų duomenų bazėmis ir registrais, kreipiasi į įvairias institucijas, organizacijas ar kitus asmenis dėl papildomų duomenų ir dokumentų;
 • kaupia ir sistemina informaciją, tvarko statistinius duomenis, susijusius su paramos administravimu;
 • pagal Skyriaus kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamo lygio pareigūnais tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių institucijose, bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais;
 • dalyvauja Agentūros ar kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;
 • pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams;
 • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;
 • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;
 • (2017 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. PS1-378 redakcija nuo 2017 m. kovo 29 d.)pagal kompetenciją rengia dokumentų, būtinų Skyriaus ir Departamento teritorinių paramos administravimo skyrių administruojamoms priemonėms administruoti, pavyzdines formas;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento vadovybės, Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti darbo patirties dokumentų valdyme;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Konstituciją, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, LR žemės ūkio ministro įsakymus, LR ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir ES lėšų tvarkymą;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.
Įmonėje vid. atlyginimas 1562€
92% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra gruodžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)

Other company job ads:

All ads of this company (77) »