Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Tęstinių priemonių administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Darbo pobūdis

 • Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento (toliau – Departamentas) Tęstinių priemonių administravimo skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta, vadovaujantis patvirtintais procedūrų aprašais ir metodinėmis rekomendacijomis, įgyvendinti Skyriaus nuostatuose išvardintas paramos priemones bei koordinuoti ir kontroliuoti Departamento teritorinių paramos administravimo skyrių veiklą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • koordinuoja ir kontroliuoja Departamento teritorinių paramos administravimo skyrių veiklą bei organizuoja paraiškų, kasmetinių, projektų ataskaitų ir mokėjimo prašymų surinkimą, peržiūrą ir registravimą, inicijuoja trūkstamų duomenų ir dokumentų surinkimą;
 • atlieka kvalifikuotą paraiškų, kasmetinių ir mokėjimo prašymų, projektų ataskaitų registravimą ir vertinimą, vadovaudamasis patvirtintais darbo procedūrų aprašais ir metodinėmis rekomendacijomis;
 • rengia ir užtikrina paramos sutarčių pasirašymą pagal Skyriaus nuostatuose išvardintas paramos priemones ir, esant poreikiui, užtikrina paramos sutarčių pakeitimų parengimą ir pasirašymą;
 • esant reikalui ir nesant galimybės pasinaudoti esamomis valstybės institucijų duomenų bazėmis ir registrais, kreipiasi į įvairias institucijas, organizacijas ar kitus asmenis dėl papildomų duomenų ir dokumentų surinkimo;
 • kaupia ir sistemina informaciją, tvarko statistinius duomenis, susijusius su paramos administravimu;
 • pagal kompetenciją konsultuoja paramos gavimo klausimais;
 • pagal Skyriaus kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamo lygio pareigūnais tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių institucijose, bendradarbiauja su kitais Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) struktūriniais padaliniais;
 • dalyvauja Agentūros ar kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;
 • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;
 • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;
 • pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti darbo patirties dokumentų valdyme;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Konstituciją, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, LR žemės ūkio ministro įsakymus, LR ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir ES lėšų tvarkymą;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.
CVB client

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: