Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Kainų statistikos skyriaus Vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos statistikos departamentas

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2019 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. ŽĮ-175

KAINŲ STATISTIKOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kainų statistikos skyriaus (toliau – skyrius) vyresniojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė (pareiginės algos koeficientas 5,3).

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga padėti vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinio tyrimo vadovui organizuoti priskirtos vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistikos srities statistinės informacijos apie vartotojų kainų indeksus (VKI), kainų pokyčius rengimą ir teikimą vartotojams.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – statistinės informacijos rengime.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį statistikos ar matematikos, ar ekonomikos studijų krypčių išsilavinimą;

4.2. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);

4.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.4. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, prekių ir paslaugų kainų reguliavimo ir apmokestinimo tvarką, Europos Sąjungos (ES) teisės aktais reglamentuojančiais suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) sudarymą su Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį (COICOP 2018) ir Europos individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį (ECOICOP) klasifikatoriais;

4.6. būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIOVALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. įgyvendina SVKI sudarymą reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, diegia vartojimo prekių ir paslaugų kainų subindeksų skaičiavimo bei kainų vertinimo pasikeitus prekių kokybei metodus ir standartus, užtikrinančius SVKI palyginamumą tarp ES valstybių, pritaiko tarptautines metodikas ir klasifikatorius vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistiniame tyrime, dalyvauja vartotojų kainų statistikos projektuose, darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose, studijuoja metodinę medžiagą, bendradarbiauja su atitinkamų institucijų specialistais, tarptautinėmis organizacijomis, analogiškomis tarnybomis užsienyje;

5.2. pasirengia vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistiniam tyrimui, rengia ir tobulina jam pavestos šio tyrimo srities klausimynus, paaiškinimus jiems pildyti, vartojimo prekių ir paslaugų kainų subindeksų ir kokybės derinimo procedūrų aprašus;

5.3. atlieka vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinį tyrimą, renka, tikrina, apdoroja pavestos vartotojų kainų statistikos srities pirminius statistinius duomenis ir kitą informaciją, jų pagrindu skaičiuoja kainų indeksus ir vidutines kainas, naudoja naujas informacinių technologijų galimybes ir ieško naujų šaltinių vartojimo prekių ir paslaugų kainoms rinkti, ieško pažangių metodų darbui racionalizuoti, atlieka įvairių statistinių ir matematinių skaičiavimo metodų taikymo studijas;

5.4. užtikrina kokybiškos vartotojų kainų statistinės informacijos pateikimą vartotojams, analizuoja gautus rezultatus, rengia statistinę informaciją ir metainformaciją, dalyvauja rengiant skyriaus ir bendrus Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) leidinius, stebi kainų registratorių darbo kokybės rodiklius;

5.5. vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIOVALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
CVB client

Lietuvos statistikos departamentas

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: