Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Kainų statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1)

Vilnius - Lietuvos statistikos departamentas

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2019 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. ŽĮ-183

KAINŲ STATISTIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kainų statistikos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė (pareiginės algos koeficientas 7,1).

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga, vykdant Europos Sąjungos statistikos tarnybos ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos perkamosios galios paritetų programą (toliau – PGP programa), užtikrinti pasirengimą kainų statistiniams tyrimams, statistinių duomenų apie investicinių prekių (mašinų ir įrenginių, statybos objektų), vartojimo prekių ir paslaugų, kainų surinkimą bei apdorojimą, analizę, pagrindinės statistinės informacijos, reikalingos PGP apskaičiuoti, parengimą ir pateikimą Eurostatui.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – statistinės informacijos rengime.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos ar statistikos, ar matematikos, ar statybos inžinerijos, ar mechanikos inžinerijos, ar transporto inžinerijos studijų krypčių išsilavinimą;

4.2. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B2 lygiu);

4.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.4. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ar apskaitos taisykles;

4.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, prekių ir paslaugų kainų administravimo ir apmokestinimo tvarka, su Europos Sąjungos (ES) teisės aktais, reglamentuojančiais pagrindinės informacijos, reikalingos PGP apskaičiuoti, teikimą, PGP skaičiavimą ir sklaidą;

4.6. būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. įgyvendina ES teisės aktų, reglamentuojančių pagrindinės informacijos, reikalingos PGP apskaičiuoti, teikimą, PGP skaičiavimą ir sklaidą, reikalavimus, rengia ir tobulina mašinų ir įrenginių, statybos projektų, vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinių tyrimų klausimynus ir jų pildymo metodinius nurodymus, pritaiko statistinių tyrimų poreikiams tarptautines metodikas ir klasifikacijas, taiko Eurostato darbui su statistiniais duomenimis parengtas priemones, organizuoja statistinių duomenų apdorojimą ir redagavimą, rengia technines užduotis statistinių duomenų įvedimo, kontrolės ir apdorojimo programoms paruošti, dalyvauja darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose pagal savo kompetenciją;

5.2. pasirengia ir atlieka kainų statistinius tyrimus, tiria mašinų ir įrenginių bei vartojimo prekių ir paslaugų buvimą šalies rinkoje ir jų reprezentatyvumą, konsultuojasi su įmonių, parduotuvių, prekybos firmų specialistais ir kitais ekspertais šiais klausimais, rengia pasiūlymus dėl naujų produktų įtraukimo į kainų statistiniams tyrimams parengtus produktų sąrašus ir pateikia juos kartu su detaliais charakteristikų aprašymais Eurostatui;

5.3. pasirengia ir atlieka statybos projektų kainų statistinį tyrimą, rengia dokumentaciją ekspertų paslaugos dėl standartinių statybos projektų įkainavimo PGP programai vykdyti, viešiesiems pirkimams, koordinuoja ryšius tarp Eurostato ir statybos ekspertų, vykdančių statybos projektų įkainavimą;

5.4. užtikrina mašinų ir įrenginių, vartojimo prekių ir paslaugų, statybos projektų kainų statistinių tyrimų informacijos kokybę, tikrina tyrimų metu surinktus pirminius statistinius duomenis ir informaciją, išsiaiškina klaidas su kainų registratoriais ir respondentais, statybos ekspertais, parengia ir pateikia pagrindinę informaciją Eurostatui PGP apskaičiuoti, rengia statistinių tyrimų kokybės ataskaitas, duomenų šaltinių ir taikomų metodų aprašus;

5.5. užtikrina statistinės informacijos pateikimą vartotojams, dalyvauja rengiant skyriaus bei bendrus Lietuvos statistikos departamento leidinius pagal savo kompetenciją, atlieka reikiamos statistinės informacijos ir kokybės rodiklių rengimą;

5.6. vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
CVB client

Lietuvos statistikos departamentas

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: