Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Kainų statistikos skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vilnius - Lietuvos statistikos departamentas

Darbo pobūdis

 • Kainų statistikos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
 • Pareigybės lygis – A3. Pareigybės kategorija – 11
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga, vykdant Europos Sąjungos statistikos tarnybos ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos perkamosios galios paritetų programą (toliau – PGP programa), užtikrinti pasirengimą kainų statistiniams tyrimams, statistinių duomenų apie investicinių prekių (mašinų ir įrenginių, statybos objektų), vartojimo prekių ir paslaugų, kainų surinkimą bei apdorojimą, analizę, pagrindinės statistinės informacijos, reikalingos PGP apskaičiuoti, parengimą ir pateikimą Eurostatui.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • siekdamas įgyvendinti ES teisės aktų, reglamentuojančių pagrindinės informacijos, reikalingos PGP apskaičiuoti, teikimą, PGP skaičiavimą ir sklaidą, reikalavimus rengia ir tobulina mašinų ir įrenginių, statybos projektų, vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinių tyrimų klausimynus ir jų pildymo metodinius nurodymus, pritaiko statistinių tyrimų poreikiams tarptautines metodikas ir klasifikacijas, taiko Eurostato darbui su statistiniais duomenimis parengtas priemones, organizuoja statistinių duomenų apdorojimą ir redagavimą, rengia technines užduotis statistinių duomenų įvedimo, kontrolės ir apdorojimo programoms paruošti, dalyvauja darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose pagal savo kompetenciją;
 • siekdamas tinkamai pasiruošti ir atlikti kainų statistinius tyrimus, tiria mašinų ir įrenginių bei vartojimo prekių ir paslaugų buvimą šalies rinkoje ir jų reprezentatyvumą, konsultuojasi su įmonių, parduotuvių, prekybos firmų specialistais ir kitais ekspertais šiais klausimais, rengia pasiūlymus dėl naujų produktų įtraukimo į kainų statistiniams tyrimams parengtus produktų sąrašus ir pateikia juos kartu su detaliais charakteristikų aprašymais Eurostatui;
 • siekdamas tinkamai pasiruošti ir atlikti statybos projektų kainų statistinį tyrimą, rengia dokumentaciją ekspertų paslaugos dėl standartinių statybos projektų įkainavimo PGP programai vykdyti, viešiesiems pirkimams, koordinuoja ryšius tarp Eurostato ir statybos ekspertų, vykdančių statybos projektų įkainavimą;
 • siekdamas užtikrinti mašinų ir įrenginių, vartojimo prekių ir paslaugų, statybos projektų kainų statistinių tyrimų informacijos kokybę, tikrina tyrimų metu surinktus pirminius statistinius duomenis ir informaciją, išsiaiškina klaidas su kainų registratoriais ir respondentais, statybos ekspertais, parengia ir pateikia pagrindinę informaciją Eurostatui PGP apskaičiuoti, rengia statistinių tyrimų kokybės ataskaitas, duomenų šaltinių ir taikomų metodų aprašus;
 • siekdamas užtikrinti statistinės informacijos pateikimą vartotojams, dalyvauja rengiant skyriaus bei bendrus Lietuvos statistikos departamento leidinius pagal savo kompetenciją, atlieka reikiamos statistinės informacijos ir kokybės rodiklių rengimą;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties, technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos, mechanikos inžinerijos ar transporto inžinerijos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B2 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ar apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją bei kainų statistiką, prekių ir paslaugų kainų administravimo ir apmokestinimo tvarka, su Europos Sąjungos (ES) teisės aktais, reglamentuojančiais pagrindinės informacijos, reikalingos PGP apskaičiuoti, teikimą, PGP skaičiavimą ir sklaidą;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.
CVB client

Lietuvos statistikos departamentas

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: