Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Kauno skyriaus darbo ginčų komisijos pirmininkas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Darbo pobūdis

 • Darbo ginčų komisijos (toliau – Komisija) pirmininkas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • Komisijos pirmininko pareigybė reikalinga vykdyti privalomą ikiteisminį individualių darbo ginčų ir kolektyvinių darbo ginčų dėl teisės nagrinėjimo organizavimą ir vykdymą.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas vykdyti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo, Darbo ginčų komisijos nuostatų bei darbo reglamento, kitų su darbuotojų sauga ir sveikata bei darbo teise susijusių teisės aktų nuostatas, atlieka šias funkcijas:
 • vykdydamas individualių darbo ginčų ir kolektyvinių darbo ginčų dėl teisės nagrinėjimo procesą:
 • priima prašymus nagrinėti darbo ginčą ir paveda darbo ginčų komisijos sekretoriui (toliau – sekretorius) išreikalauti iš atitinkamų tarnybų ir asmenų prašymui išnagrinėti darbo ginčą reikalingus dokumentus;
 • teikia nurodymus Komisijos sekretoriui dėl tinkamo Komisijos posėdžių organizavimo, dokumentų įforminimo ir registravimo VDI darbuotojų saugos ir sveikatos informacinėje sistemoje, kontroliuoja nurodymų vykdymą;
 • sprendžia, ar prašymui nagrinėti būtina papildoma medžiaga bei kuriuos asmenis kviesti į posėdį;
 • atideda posėdį;
 • nustato Komisijos posėdžio laiką ir terminą, per kurį atsakovas turi pranešti, ar jis pripažįsta ieškovo reikalavimus, ar jų nepripažįsta, taip pat pateikia įrodymus;
 • pirmininkauja Komisijos posėdžiui;
 • sprendžia, ar pašalinti iš posėdžio Komisijos narį, kuris posėdžio metu nesilaiko socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamo Darbo ginčų komisijos darbo reglamento nuostatų;
 • įstatymo nustatytais atvejais priima sprendimą savo nuožiūra;
 • priima rezoliucinius sprendimus darbo ginčo nagrinėjimo sėkmei užtikrinti;
 • surašo ir pasirašo Komisijos sprendimą;
 • pagal nustatytą kompetenciją, nagrinėjant darbo ginčus bei nustačius galimus nelegalaus darbo ar kitų darbo įstatymų pažeidimų požymius, teikia informaciją VDI teritoriniam skyriui dėl nelegalaus darbo ar / ir kitų galimų pažeidimų identifikavimo ir administracinių poveikio priemonių taikymo;
 • atlieka konsultavimo funkciją, t. y. pagal nustatytą kompetenciją, nagrinėjant darbo ginčus, esant būtinumui, darbo ginčų nagrinėjimo procesą reglamentuojančių norminių teisės aktų nustatytose ribose teikia darbo ginčo šalims išaiškinimus darbo teisės klausimais žodžiu (proceso metu) ir raštu (Komisijos sprendimuose);
 • sistemingai vykdo savo veiklos analizę, teikia pasiūlymus dėl darbo bei jų veiklą reglamentuojančių norminių teisės aktų tobulinimo ar / ir naujų teisės aktų priėmimo;
 • vykdo kitas, Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytas su individualių darbo ginčų ir kolektyvinių darbo ginčų dėl teisės nagrinėjimu susijusias funkcijas, administracijos nurodymus ir pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažiau kaip vienerių metų darbo patirtį darbo teisės srityje;
 • gerai žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymą, nuostatus ir darbo reglamentą, Darbo ginčų komisijos nuostatus ir darbo reglamentą, kitus Lietuvos Respublikos darbo santykius ir darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančius įstatymus bei poįstatyminius norminius teisės aktus, Baudžiamojo, Civilinio, Administracinių nusižengimų kodeksų nuostatas, susijusias su darbo įstatymais, darbuotojų sauga ir sveikata, bei Valstybinio socialinio draudimo sistemą reglamentuojančių norminių teisės aktų, susijusių su darbo santykiais bei darbuotojų sauga ir sveikata, nuostatas, ir tarptautinių teisės aktų, kurie nustatyta tvarka ratifikuoti Lietuvos Respublikoje, pagrindines nuostatas, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) uždavinius ir funkcijas, darbo organizavimą ir valdymą, atsakomybę už tarnybinius veiksmus ir sprendimus;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
 • išmanyti dokumentų rengimo taisykles, gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas.
CVB client

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: