Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Kauno skyriaus vyresnysis specialistas (pareiginės algos koeficientas 5,3; darbo vieta Kaune) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Migracijos departamento prie

Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministerijos

direktoriaus 2019 m. vasario 22 d.

įsakymu Nr. 3K-33


KAUNO skyriaus vyresniojo SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kauno skyriaus (toliau – skyrius) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti valstybės politiką migracijos srityje, teisės aktų, reglamentuojančių Lietuvos Respublikos pilietybės ir užsieniečių teisinės padėties klausimus, nuostatas.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Specialiosios veiklos sritys – sprendimų priėmimo įgyvendinimas, priežiūra ir kontrolė.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. mokėti anglų ir (ar) rusų kalbą B1 lygiu;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos Respublikos pilietybės ir užsieniečių teisinės padėties, administracinės atsakomybės taikymo klausimus;

4.4. mokėti dirbti su „Microsoft Windows“ operacinėmis sistemomis ir „Microsoft Office“ raštinės programų paketu;

4.5. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, nustatyta šiai pareigybei Migracijos departamento direktoriaus patvirtintame pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus ir dokumentus, rengia sprendimų projektus;

5.2. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų skundus, prašymus, pareiškimus, teikia informaciją, rengia atsakymų ir kitų raštų projektus;

5.3. pasirašo raštus skyriaus kompetencijos klausimais, susijusius su nagrinėjamomis asmens bylomis;

5.4. atlieka užsieniečių apklausas ir patikrinimus, vertina ir nustato, ar yra rimtas pagrindas manyti, kad sudaryta fiktyvi santuoka, fiktyvi registruota partnerystė, fiktyvus įvaikinimas arba kad įmonė, kurios dalyvis ar vadovas yra užsienietis, priimančioji įmonė, įsteigta Lietuvos Respublikoje, į kurią užsienietis perkeliamas įmonės viduje, arba priimantysis subjektas yra fiktyvi įmonė;

5.5. kontroliuoja, ar nepasikeitė aplinkybės, kurių pagrindu užsieniečiams suteikta teisė gyventi Lietuvos Respublikoje, ar užsieniečiai vykdo jiems teisės aktais taikytinus reikalavimus;

5.6. vykdo nuolatinę dokumentų, suteikiančių ir patvirtinančių teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, išdavimo, pakeitimo procesų stebėseną, analizuoja pokyčius, numato tendencijas ir grėsmes;

5.7. kuruoja naujus skyriaus darbuotojus;

5.8. pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, skiria nuobaudas;

5.9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus patarėjui, kurio specialioji veiklos sritis – priežiūra ir kontrolė.
CVB client

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: