Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Kauno valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vyriausiasis specialistas

Vilnius - Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Darbo pobūdis

 • Kauno valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Kauno VMVT) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis – A.3. Pareigybės kategorija – 11
 • Kauno VMVT vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų laikymąsi Kauno VMVT veikloje, dalyvauti rengiant teisės aktų projektus, teikti teisines konsultacijas Kauno VMVT valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį (toliau – Darbuotojai), pagal atskirą įgaliojimą atstovauti Kauno VMVT teismuose ir kitose ikiteisminio tyrimo institucijose bei kitiems Kauno VMVT iškeltiems uždaviniams vykdyti. III. VEIKLOS SRITIS
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – teisės.IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • būti susipažinęs ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą ir darbo teisinius santykius;
 • žinoti Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius maisto saugą, veterinariją ir vartotojų teisių apsaugą maisto srityje;
 • gebėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių maisto saugą, veterinariją ir vartotojų teisių apsaugą maisto srityje, analizę;
 • būti susipažinęs ir žinoti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti analizuoti, apibendrinti ir valdyti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas:
 • atlieka teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnybą, maisto saugą, veterinariją ir vartotojų teisių apsaugą maisto srityje analizę, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių maisto saugą, veterinariją, vartotojų teisių apsaugą maisto srityje, lyginamąją analizę;
 • teikia juridines konsultacijas Kauno VMVT Darbuotojams maisto ir veterinarinės kontrolės, vartotojų teisių apsaugos maisto srityje klausimais;
 • pagal atskirą įgaliojimą atstovauja Kauno VMVT Lietuvos Respublikos teismuose ir kitose ikiteisminio nagrinėjimo institucijose, užtikrindamas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) interesų gynybą ir vartotojų teisių apsaugą maisto srityje;
 • rengia procesinius dokumentus teismams ir kitoms ikiteisminio nagrinėjimo institucijoms;
 • rengia įsakymų, kitų teisės aktų projektus, dalyvauja įsakymų, kitų teisės aktų projektų rengimo darbo grupėse, komisijose, užtikrindamas aiškų, pagrįstą, ir teisėtą maisto ir veterinarijos bei vartotojų teisių apsaugos maisto srityje klausimų reglamentavimą;
 • analizuoja, derina ir koordinuoja Kauno VMVT specialistų rengiamų teisės aktų projektus VMVT

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas:
 • atlieka teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnybą, maisto saugą, veterinariją ir vartotojų teisių apsaugą maisto srityje analizę, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių maisto saugą, veterinariją, vartotojų teisių apsaugą maisto srityje, lyginamąją analizę;
 • teikia juridines konsultacijas Kauno VMVT Darbuotojams maisto ir veterinarinės kontrolės, vartotojų teisių apsaugos maisto srityje klausimais;
 • pagal atskirą įgaliojimą atstovauja Kauno VMVT Lietuvos Respublikos teismuose ir kitose ikiteisminio nagrinėjimo institucijose, užtikrindamas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) interesų gynybą ir vartotojų teisių apsaugą maisto srityje;
 • rengia procesinius dokumentus teismams ir kitoms ikiteisminio nagrinėjimo institucijoms;
 • rengia įsakymų, kitų teisės aktų projektus, dalyvauja įsakymų, kitų teisės aktų projektų rengimo darbo grupėse, komisijose, užtikrindamas aiškų, pagrįstą, ir teisėtą maisto ir veterinarijos bei vartotojų teisių apsaugos maisto srityje klausimų reglamentavimą;
 • analizuoja, derina ir koordinuoja Kauno VMVT specialistų rengiamų teisės aktų projektus VMVT veiklos srityse, užtikrindamas teisės aktų reikalavimų laikymąsi, tinkamą teisinį atitinkamų sričių reglamentavimą;
 • vertina kitų institucijų ar įstaigų parengtus teisės aktų projektus, užtikrindamas, kad su VMVT veikla susijusios nuostatos yra teisėtos ir pagrįstos, neviršijančios VMVT suteiktų įgaliojimų ir priskirtų funkcijų;
 • teisės aktų nustatyta tvarka rengia bei valstybės institucijoms, piliečiams teikia informaciją, nagrinėja pareiškimus, skundus, pasiūlymus maisto saugos, veterinarijos ir vartotojų teisių apsaugos maisto srityje klausimais, užtikrindamas Viešojo administravimo įstatymo reikalavimų laikymąsi, tinkamą piliečių aptarnavimą ir institucijų bendradarbiavimą;
 • bendradarbiauja su kitų valstybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojais ir darbuotojais, sprendžiant valstybės tarnybą ir darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo klausimus;
 • Kauno VMVT viršininko-valstybinio veterinarijos inspektoriaus (toliau –Viršininkas) pavedimu tiria darbo drausmės pažeidimus ir teikia VMVT išvadas dėl drausminių nuobaudų skyrimo;
 • dalyvauja mokymuose ir seminaruose aukščiau išvardintais klausimais;
 • atsako už jam patikėtas materialiąsias vertybes;
 • pagal kompetenciją pavaduoja kitą Kauno VMVT vyriausiąjį specialistą, jam nesant;
 • vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Kauno VMVT Viršininko pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • būti susipažinęs ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą ir darbo teisinius santykius;
 • žinoti Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius maisto saugą, veterinariją ir vartotojų teisių apsaugą maisto srityje;
 • gebėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių maisto saugą, veterinariją ir vartotojų teisių apsaugą maisto srityje, analizę;
 • būti susipažinęs ir žinoti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti analizuoti, apibendrinti ir valdyti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.
CVB client

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: