Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Kenos pasienio veterinarijos posto (poskyrio) Veterinarijos gydytojas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Darbo pobūdis

 • Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus Kenos pasienio veterinarijos posto poskyrio) (toliau – Kenos PVP) veterinarijos gydytojas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 7
 • Kenos PVP veterinarijos gydytojo pareigybė reikalinga užtikrinti pasienio maisto ir veterinarinę kontrolę Kenos PVP.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, VMVT direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą:
 • užtikrina, kad į Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teritoriją importuojami ir tranzitu vežami gyvūniniai ir negyvūniniai produktai, pašarai būtų saugūs, tinkamai paženklinti ir atitiktų Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų įteisintus saugos, kokybės, ženklinimo ir kitus privalomuosius reikalavimus;
 • vykdo iš trečiųjų šalių importuojamų ir tranzitu vežamų gyvūninių produktų ir pašarų siuntų pasienio maisto ir veterinarinę kontrolę, įskaitant mėginių ėmimą;
 • vykdo iš trečiųjų šalių importuojamų į Lietuvos Respubliką negyvūninių maisto ir į ES importuojamo negyvūninio maisto, kuriam taikomi specialieji importo į ES reikalavimai, pasienio maisto kontrolę;
 • teisės aktų nustatyta tvarka, kontroliuoja importuojamų su maistu kontaktuojančių medžiagų kontrolę;
 • siekiant užtikrinti gyvūnų gerovės reikalavimų vykdymą, kontroliuoja eksportuojamų gyvūnų gerovės reikalavimų laikymąsi;
 • pateikia informaciją apie sulaikytas, grąžintas, re-importuojamas ar siunčiamas sunaikinimui siuntas Kenos PVP vedėjui-valstybiniam veterinarijos inspektoriui ir Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriui;
 • užtikrina, kad siuntas lydintys dokumentai būtų pažymėti ir užpildyti teisės aktų nustatyta tvarka;
 • atsako už Kenos PVP inventoriaus saugumą;
 • kontroliuoja valstybės rinkliavos surinkimą už atliekamą pasienio maisto ir veterinarinę kontrolę Kenos PVP teisės aktų nustatyta tvarka;
 • siekdamas užtikrinti priimamų sprendimų teisingumą pagal teisės aktų reikalavimus, reguliariai susipažįsta su teisės aktais pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės klausimais, juos sistemina ir atnaujina;
 • registruoja informaciją apie importuojamas, tranzitu vežamas gyvūnų, gyvūninių produktų ir negyvūninio maisto produktų, pašarų informacinėse sistemose ir atitinkamuose žurnaluose;
 • atsako už informacijos registruojamos informacinėse sistemose teisingumą;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitų valstybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojais ir darbuotojais sprendžiant Kenos PVP kompetencijai priskirtus pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės klausimus, užtikrindamas pasienio maisto ir veterinarinę kontrolės įgyvendinimą;
 • pagal kompetenciją teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims dėl pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės;
 • siekdamas nuolatinio profesinio žinių atnaujinimo, dalyvauja tarptautinėse konferencijose, seminaruose, forumuose ir kituose renginiuose, susijusiuose su pasienio maisto ir veterinarine kontrole;
 • teikia pasiūlymus Kenos PVP vedėjui-valstybiniam veterinarijos inspektoriui dėl Kenos PVP darbo organizavimo ir veiklos gerinimo;
 • darbo metu laikosi darbo drausmės, darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų;
 • pagal kompetenciją pavaduoja kitą Kenos PVP veterinarijos gydytoją jam nesant;
 • šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Kenos PVP vedėjo-valstybinio veterinarijos inspektoriaus pavedimus, siekiant Tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį biomedicinos mokslų studijų srities veterinarinės medicinos krypties universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
 • Būti susipažinęs ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, veterinarijos, maisto ir pašarų saugos, šalutinių gyvūninių produktų, gyvūnų gerovės, importuojamų su maistu kontaktuojančių medžiagų kontrolę nustatančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais ir kitais teisės aktais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, reglamentuojančiais valstybės politiką maisto saugos ir kokybės srityje, kitais Tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais.
 • Mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją.
 • Mokėti rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
 • Mokėti dirbti šiomis Microsoft Office programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Powerpoint, Internet Explorer.
CVB client

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: