Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Klaipėdos regioninio skyriaus vyresnysis specialistas (pareiginės algos koeficientas 5,3) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2010 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1T-3
(Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2019 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. 26T-48
redakcija)

KLAIPĖDOS REGIONINIO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klaipėdos regioninio skyriaus (toliau – skyriaus) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės Nr. 189.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti ūkio subjektų veiklos priežiūros funkcijas nustatytose srityse.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse – fitosanitarijos, augalų apsaugos, trąšų, augalų dauginamosios medžiagos, pluoštinių kanapių, teisinės apsaugos suteikimo augalų veislėms, grūdų ir jų produktų kokybės gerinimo politikos įgyvendinimo.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį gyvybės mokslų studijų krypčių grupės: biologijos, mikrobiologijos, molekulinės biologijos, biofizikos ar biochemijos krypties išsilavinimą arba žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupės žemės ūkio ar miškininkystės krypties išsilavinimą.
4.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklą.
4.3. Mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, bei išmanyti raštvedybos taisykles.
4.4. Gebėti atlikti teisės aktų analizę.
4.5. Gebėti tinkamai organizuoti ir atlikti pavestas funkcijas bei kitas tarnybines užduotis.
4.6. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
4.7. Turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Apdoroja su priežiūra susijusią informaciją.
5.2. Rengia dokumentus dėl priežiūros.
5.3. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
5.4. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl priežiūros veiklų vykdymo, rengia atsakymus.
5.5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
5.6. Planuoja patikrinimus bei kitas priežiūros veiklas.
5.7. Atlieka patikrinimus bei kitas priežiūros veiklas.
5.8. Prižiūri su priežiūros veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą.
5.9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus veikla susijusius pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
CVB client

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: