Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Klientų aptarnavimo skyriaus Šiaurės miestelio poskyrio Vyriausiasis specialistas (darbo vieta - Kubiliaus g.10, Vilnius)

Vilnius - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

Darbo pobūdis

 • Klientų aptarnavimo skyriaus Šiaurės miestelio poskyrio vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.2. Pareigybės lygis – A.3. Pareigybės kategorija – 10
 • Klientų aptarnavimo skyriaus (toliau – Skyrius) Šiaurės miestelio poskyrio (toliau – Poskyris) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga konsultuoti apdraustuosius, išmokų gavėjus ir draudėjus bei kitus klientus valstybinio socialinio draudimo klausimais, valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo sutarčių sudarymo klausimais, priimti ir registruoti prašymus ir kitus dokumentus, rengti ir išduoti nustatytų formų pažymas.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Aptarnauja ir informuoja klientus taikydamas „vieno langelio“ principą pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) patvirtintus kliento aptarnavimo standartus.
 • Teikia klientams informaciją, konsultacijas valstybinio socialinio draudimo klausimais.
 • Priima ir registruoja prašymus ir kitus dokumentus dėl teikiamų valstybinio socialinio draudimo paslaugų, tvirtina dokumentų kopijas.
 • Priima ir registruoja prašymus dėl pažymų išdavimo, rengia ir išduoda nustatytų formų pažymas.
 • Klientui pageidaujant pagal turimus duomenis Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre suformuoja ir išduoda pažymas apie įgytą valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą.
 • Klientui pageidaujant apskaičiuoja jo prognozuojamos pensijos dydį.
 • Priima įgaliojimus atstovauti santykiuose su Valstybinio socialinio draudimo administravimo įstaigomis bei raštus, kurias suteikiama arba panaikinama teisė naudotis Elektronine draudėjų aptarnavimo sistema Draudėjų portalo Draudėjo sritimi administratoriaus teisėmis ir perduoda Registro skyriui.
 • Išduoda bei apskaito pensijos gavėjo pažymėjimus.
 • Išduoda Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų knygeles.
 • Suteikia kliento identifikavimo kodus (KID).
 • Parengia ir išduoda pranešimus apie suteiktą asmens socialinio draudimo numerį.
 • Rengia valstybinio savanoriškojo socialinio pensijų draudimo ir valstybinio savanoriško socialinio draudimo ligos ir motinystės pašalpos sutarčių projektus ir teikia juo įgaliotam asmeniui pasirašyti, suformuoja apsidraudusio asmens bylą.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka rengia sprendimų dėl įmokų, baudų ir delspinigių išieškojimo laiko atidėjimo savarankiškai dirbantiems asmenims iki 1500 eurų projektus, ir teikia juos įgaliotam asmeniui pasirašyti.
 • Surenka į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus (toliau – Teritorinis skyrius) klientų priimamąjį (toliau – Priimamasis) besikreipiančių klientų balso pavyzdžius.
 • Informacinėje sistemoje tvarko fizinių ir juridinių asmenų kontaktinius duomenis.
 • Rengia lydraščius dėl Priimamuosiuose gautų prašymų ar kitų dokumentų persiuntimo pagal kompetenciją nagrinėti kitoms Valstybinio socialinio draudimo administravimo įstaigomis.
 • Teikia pasiūlymus Poskyrio vedėjui dėl poreikio informuoti klientus apie teisės aktų, susijusių su Skyriui nustatytų funkcijų vykdymu, pokyčius ar būtinybės naują teisės aktą įtraukti į Apdraustųjų, išmokų gavėjų ir draudėjų informavimo interaktyvių elektroninių paslaugų sistemos (toliau - ADIS) stebimų teisės aktų sąrašą bei dėl ADIS veiklos taisyklių papildymo, keitimo ir jų taikymo pagal Skyriaus kompetenciją.
 • Teikia konsultacijas ir pagalbą naudojantis elektroninėmis paslaugomis.
 • Poskyrio vedėjui pavedus platina iš atsakingo Fondo valdybos skyriaus gautą informacinę medžiagą klientams, viešosios informacijos rengėjams, valstybės institucijoms, visuomeninėms organizacijoms ir kitoms suinteresuotoms šalims bei papildo aktualiais Teritoriniame skyriuje veiklos klausimais bei teikia pasiūlymus dėl informacinės medžiagos leidybos poreikio Poskyrio vedėjui.
 • Poskyrio vedėjui pavedus vykdo klientų apklausas, naujų paslaugų ar jų teikimo būdų poreikio tyrimus.
 • Informuoja Poskyrio vedėją apie gautus žiniasklaidos priemonių paklausimus.
 • Poskyrio vedėjui pavedus nagrinėja pareiškimus, skundus ir paklausimus bei rengia atsakymų projektus.
 • Konsultuoja Poskyrio ir kitus Teritorinio skyriaus darbuotojus pagal pareigybės kompetenciją.
 • Poskyrio vedėjui pavedus pavaduoja kitą Poskyrio specialistą jam nesant darbe.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Poskyrio funkcijomis susijusius Poskyrio vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Turėti darbo patirtį klientų aptarnavimo srityje.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybinį socialinį draudimą, reglamentuojančiais teisės aktais. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius asmenų aptarnavimą, asmens duomenų apsaugą, draudėjų apskaitą, ligos ir motinystės socialinį draudimą, nedarbo socialinio draudimo išmokų, pensijų ir kompensacijų skyrimą ir mokėjimą, valstybinio savanoriškojo socialinio pensijų ir valstybinio savanoriško socialinio draudimo pašalpoms sutarčių sudarymą, taip pat tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinio draudimo ir kitų išmokų srityje tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai.
 • Būti susipažinęs su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
CVB client

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: