Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Kokybės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Darbo pobūdis

 • Kokybės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) struktūrinių padalinių veiklos kokybės kontrolės patikrinimus, administruoti „Pasitikėjimo linija“ ir kitais būdais asmenų teikiamą informaciją.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • vykdo Agentūros administruojančių valstybės ir ES paramą žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei padalinių darbuotojų ir paramos subjektų rizikingumo nustatymo ir įvertinimo funkciją, siūlo Skyriaus vedėjui kontrolės kokybės patikrinimų reikšmes ir rizikos kriterijus;
 • atrenka patikrinimui Kontrolės departamento teritorinių patikrų vietoje skyrių atliktas patikras vietoje, įskaitant patikras vietoje dėl gautų pranešimų „Pasitikėjimo linija“, ir Agentūros administruojančių valstybės ir ES paramą žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei padalinių veiklos kokybės patikrinimui vykdyti reikalingus objektus / subjektus, rengia sąrašų projektus ir teikia šią informaciją Skyriaus vedėjui;
 • atlieka veiklos kokybės kontrolės patikrinimus siekiant nustatyti galimus pažeidimus ar galimus neteisėto paramos naudojimo atvejus, rengia atliktų tikrinimų ataskaitas bei teikia Skyriaus vedėjui;
 • esant poreikiui analizuoja gautą bei turimą informaciją apie darbuotojų rizikingumo laipsnį, identifikuoja rizikingus darbuotojus bei teikia šią informaciją Skyriaus vedėjui. Esant poreikiui atlieka kryžminius patikrinimus kilus įtarimams, kad darbuotojai naudojasi tarnybine padėtimi paramai gauti;
 • esant poreikiui atlieka tikrinimus, siekiant įsitikinti, ar institucijos, atliekančio deleguotas funkcijos, užtikrina deleguotų funkcijų tinkamą vykdymą;
 • pagal Skyriaus kompetenciją teikia pagalbą kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams, siekiant užtikrinti Lietuvos valstybės bei ES paramos lėšų naudojimo kontrolę;
 • rengia Skyriaus darbą reglamentuojančių dokumentų projektus, inicijuoja šių dokumentų pakeitimus, tvarko Skyriaus dokumentaciją;
 • analizuoja ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Agentūros darbuotojų atliekamų patikrinimų kokybės gerinimo bei papildomų ar alternatyvių kontrolės priemonių taikymo;
 • esant poreikiui administruoja „Pasitikėjimo linija“ ir kitais būdais asmenų teikiamą informaciją, ją analizuoja ir sistemina, organizuoja jos perdavimą bei vykdo kontrolę;
 • pagal kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, komisijų ir darbo grupių veikloje;
 • pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais, teikia jiems informaciją;
 • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Agentūros vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti struktūrinių padalinių kokybės patikrinimų darbo patirties;
 • gerai išmanyti LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, žemės ūkio ministro įsakymus valstybės bei ES paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai bei žuvininkystei klausimais, ES reglamentus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ES paramos lėšų tvarkymą;
 • sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;
 • mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija) ir ne mažesnę kaip 2 metų vairavimo patirtį.
CVB client

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: