Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Kokybės vadybos ir kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Darbo pobūdis

 • Kokybės vadybos ir kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13 (koeficientas - 7.1)
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga kurti, diegti ir tobulinti Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) veiklos rizikos valdymo ir vidaus kontrolės sistemas bei atlikti vidaus kontrolę, vykdyti Užimtumo tarnybos veiklos procesų stebėseną, matavimus, analizę bei efektyvumo vertinimą bei rengti rekomendacijas Užimtumo tarnybos veiklos tobulinimui.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • kuria, diegia ir tobulina Užimtumo tarnybos veiklos rizikos valdymo sistemą;
 • kuria, diegia ir tobulina Užimtumo tarnybos vidaus kontrolės sistemą ir atlieka vidaus kontrolę;
 • vykdo Užimtumo tarnybos veiklos procesų stebėseną, matavimus ir vertinimą, analizuoja jų rezultatyvumą, efektyvumą ir veiksmingumą;
 • vykdo Užimtumo tarnybos informacinėje sistemoje atliekamų veiksmų stebėseną ir kontrolę;
 • vykdo patikras Užimtumo tarnybos struktūriniuose padaliniuose Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 • identifikuoja veiklos neatitikimus nustatytiems reikalavimams, rengia veiklos tobulinimo rekomendacijas, kontroliuoja korekcinių bei prevencinių veiksmų įgyvendinimą ir vykdo pažangos stebėseną;
 • vykdo asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo procesą;
 • teikia rekomendacijas Skyriaus vedėjui dėl Užimtumo tarnybos veiklos kokybės tobulinimo;
 • konsultuoja Užimtumo tarnybos struktūrinius padalinius, teikia jiems pastabas, rekomendacijas, metodinę ir praktinę pagalbą Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 • rengia teisės aktų ir kitų oficialiųjų dokumentų projektus jo kompetencijai priskirtais klausimais;
 • dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
 • rengia technines specifikacijas viešiesiems priskirtų Skyriaus kompetencijai paslaugų ir prekių pirkimams rengimą ir dalyvauja nustatant kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams;
 • sudaro, tvarko, saugo ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui priskirtas dokumentacijos plane dokumentų bylas;
 • vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su kitų Užimtumo tarnybos struktūrinių padalinių ir kitų institucijų darbuotojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;
 • vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę nei 1 metų patirtį organizacijos veiklos procesų įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo srityje;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, viešojo administravimo įstaigų veiklą, biudžetinių įstaigų veiklą, užimtumo rėmimo ir darbo rinkos politiką, Dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, analitinius dokumentus;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialiuosius dokumentus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą bei bendradarbiauti su kitų organizacijų, institucijų ar įstaigų darbuotojais;
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.
CVB client

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: