Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Kokybės vadybos ir pokyčių valdymo skyriaus patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Darbo pobūdis

 • Kokybės vadybos ir pokyčių valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 14
 • Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnybos) patarėjo pareigybė reikalinga organizuoti korupcijos prevencijos įgyvendinimą ir antikorupcinio švietimo veiklą Tarnyboje.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:
 • Rengia Tarnybos kovos su korupcija programą, Tarnybos kovos su korupcija priemonių įgyvendinimo planą ir pagal savo kompetenciją vykdo jame numatytas priemones.
 • Vykdo savo veiklos analizę, teikia pasiūlymus dėl Tarnybos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano tobulinimo.
 • Vykdo korupcijos tolerancijos tyrimus tarnyboje, rengia jų apibendrinimus ir teikia siūlymus dėl konkrečių korupcijos prevencijos priemonių taikymo.
 • Vykdo korupcijos rizikos vertinimą ir korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą.
 • Renka ir teikia skyriaus vedėjui informaciją, reikalingą korupcijos rizikos analizei atlikti.
 • Renka, sistemina, analizuoja ir apibendrina informaciją, reikalingą antikorupciniam teisės aktų ar jų projektų vertinimui Tarnyboje atlikti.
 • Teikia metodinę pagalbą korupcijos prevencijos klausimais kitiems Tarnybos struktūriniams padaliniams.
 • Vykdo antikorupcinį švietimą Tarnyboje, organizuoja Tarnyboje dirbančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymus korupcijos prevencijos srityje.
 • Pagal kompetenciją sudaro ir dalyvauja darbo grupėse ir komisijose, užtikrindamas korupcijos prevenciją.
 • Bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybėmis įstaigomis ir organizacijomis, inicijuoja susitikimus, siekiant perimti gerąją korupcijos prevencijos praktiką.
 • Pagal savo kompetenciją rengia atsakymus į teisėsaugos ar kitų institucijų bei asmenų prašymus, nagrinėja Tarnybos tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir biudžetinių įstaigų vadovų prašymus, skundus ar pareiškimus.
 • Dalyvauja rengiant, nagrinėjant teisės aktų projektus, pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl teisės aktų antikorupcinio vertinimo ir tobulinimo.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu atlieka teisės aktų ar jų projektų antikorupcinį vertinimą.
 • Pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, prašymus ir skundus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai.
 • Siekiant užtikrinti nepertraukiamą skyriaus veiklą, pavaduoja Skyriaus vedėją jam nesant, o esant poreikiui taip pat ir kitus skyriaus darbuotojus jiems nesant.
 • Tarnybos direktoriaus, pavaduotojo, skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja Tarnybą kitose institucijose ir įstaigose, tarybose, komisijose ir darbo grupėse susijusiose su Skyriaus veikla.
 • Atlieka kitą su korupcijos prevencija ir kontrole Tarnyboje susijusį darbą ir vykdo kitus Tarnybos direktoriaus, pavaduotojo, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant strateginių Tarnybos tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ar jam prilygintą išsilavinimą.
 • Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį teisės srityje, rengiant teisės aktų projektus, teikiant išvadas dėl teisės aktų projektų ir /arba taikant korupcijos prevencijos priemones.
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, 1989 m. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir darbo santykius, kovą su korupcija nustatančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 • Išmanyti teisės aktų rengimo taisykles.
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 • Mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B1 lygiu.

Other company job ads:

All ads of this company (98) »