Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Komunikacijos grupės Vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Telšiai - Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Darbo pobūdis

 • Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Telšių aps. VPK) komunikacijos grupės vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 9
 • Pareigybė reikalinga užtikrinti išorinę ir vidinę komunikaciją, teikiant informaciją žiniasklaidai, kuriant ir palaikant teigiamą policijos įvaizdį, aukštą gyventojų pasitikėjimą policija.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, vykdo šias funkcijas:
 • pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su registrų ir informacinių sistemų duomenų tvarkymu;
 • vykdo Telšių aps. VPK viešuosius ryšius, viešosios informacijos vadybą;
 • dalyvauja organizuojant Telšių aps. VPK reprezentacinius renginius, šventes, sąskrydžius ir kitus renginius, daro fotografijas bei vaizdo įrašus;
 • pagal kompetenciją rengia informaciją Telšių aps. VPK interneto tinklalapiui ir Intranetui;
 • pagal kompetenciją rengia medžiagą spaudos konferencijoms, brifingams;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitų valstybės institucijų atstovais;
 • rengia ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją visuomenei, žiniasklaidai, valstybinėms įstaigoms, visuomeninėms organizacijoms bei kitoms institucijoms apie Telšių aps. VPK veiklos rezultatus
 • rengia dokumentų, susijusių su viešųjų ryšių veiklos organizavimu, projektus;
 • nustatyta tvarka informuoja Telšių aps. VPK padalinių vadovus ir darbuotojus apie renginius, teikia kitą būtiną informaciją;
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Telšių aps. VPK viešųjų ryšių programas;
 • rengia dokumentų, susijusių su viešųjų ryšių veiklos organizavimu, projektus;
 • rengia atsakymus į piliečių, interneto svetainės lankytojų užduodamus paklausimus;
 • kuria Telšių aps. VPK informacinius leidinius, video siužetus ir kitą vizualinę medžiagą;
 • esant reikalui, protokoluoja pasitarimus posėdžius, susijusius su viešųjų ryšių veikla, rengia išvadas;
 • dirba su policijos visuomeninėmis organizacijomis, kitais partneriais;
 • asmeniškai atsako už pavestų užduočių bei darbų kokybišką įvykdymą laiku;
 • tiesioginio vadovo atostogų, komandiruočių metu ir kitais atvejais eina jo pareigas;
 • tvirtina įstaigos sudarytų ar jos gautų dokumentų kopijų, nuorašų ar išrašų tikrumą;
 • vykdo kitus su Telšių aps. VPK funkcijomis susijusius pavedimus ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas tam, būtų pasiekti policijos sistemos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą, socialinių mokslų studijų srities, komunikacijos ir informacijos krypties išsilavinimą arba teisės krypties išsilavinimą;
 • turėti darbo viešųjų ryšių srityje patirtį;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
 • mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
 • turėti informacinių technologijų pagrindus ir gebėti taikyti informacinių technologijų priemones veikloje, mokėti dirbti su Microsoft Office arba LibreOffice, arba OpenOffice programiniu paketu, interneto naršyklėmis, mokėti tinkamai naudoti analitinę programinę įrangą, naudotis policijos ir kitų institucijų žinybiniais registrais ir informacinėmis sistemomis;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, pagal kompetenciją tarptautiniais ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą;
 • gebėti bendrauti, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų, teisės aktų rengimo ir derinimo tvarką.
CVB client

Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: