Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Komunikacijos poskyrio vedėjas (PA koeficientas 8) (karjeros valstybės tarnautojas)

Utena - Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Darbo pobūdis

 • Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Utenos aps. VPK) Komunikacijos poskyrio vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybė reikalinga padėti Utenos aps. VPK viršininkui įgyvendinti išorinės ir vidinės komunikacijos veiklą, organizuoti ir užtikrinti poskyriui nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • planuoja, organizuoja, kontroliuoja poskyrio veiklą, asmeniškai atsako už tinkamą poskyriui priskirtų uždavinių įgyvendinimą ir vykdymą;
 • nustatyta tvarka teikia informaciją apie Utenos aps. VPK veiklą asmenims, žiniasklaidai, valstybės įstaigoms, visuomeninėms ir kitoms institucijoms;
 • analizuoja Utenos aps. VPK struktūrinių padalinių veiklą išorinės ir vidinės komunikacijos srityse, teikia siūlymus Utenos aps. VPK viršininkui dėl įstaigos komunikacijos formavimo, bendradarbiavimo su visuomene gerinimo;
 • teisės aktų nustatyta tvarka gauna iš Utenos aps. VPK struktūrinių padalinių vadovų poskyrio funkcijoms vykdyti būtiną informaciją, dokumentus ir ataskaitas;
 • atstovauja Komunikacijos poskyriui pasitarimuose, komisijose, darbo grupėse, Utenos aps. VPK vadovo pavedimu atstovauja Utenos aps. VPK kitose institucijose;
 • organizuoja ir koordinuoja Utenos aps. VPK komunikacijos veiklą viešojoje erdvėje, pagal kompetenciją bendradarbiauja su žiniasklaidos, nevyriausybinių organizacijų, valstybinių institucijų atstovais, bendruomenėmis bei asmenimis;
 • organizuoja ir koordinuoja ir administruoja Utenos aps. VPK internetinį tinklapį ir socialinius tinklus, jų turinį;
 • pavedus organizuoja spaudos konferencijas, rengia Utenos aps. VPK vadovybei medžiagą, pranešimus ir kalbas šventiniuose ar viešuosiuose renginiuose;
 • organizuoja Utenos aps. VPK interneto svetainės ir vidinio tinklo – intraneto – darbą, pagal kompetenciją jose skelbia informaciją;
 • organizuoja ir pagal kompetenciją vykdo informacinių, šviečiamųjų leidinių rengimą, garso, vaizdo informacinių, interneto priemonių, atributikos projektų kūrimą, rengia kvietimų, sveikinimų, padėkų ir kitos atributikos projektus;
 • organizuoja ir dalyvauja organizuojant Utenos aps. VPK vidaus ir viešuosius renginius, policijos profesines šventes ir kitus renginius;
 • teikia praktinę ir metodinę pagalbą Utenos aps. VPK struktūriniams padaliniams išorinės bei vidinės komunikacijos srityse;
 • pagal kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja Utenos aps. VPK metinio veiklos plano vykdymą, vykdo stebėseną, teikia veiklos ataskaitas Utenos aps. VPK viršininko nustatyta tvarka;
 • Utenos aps. VPK viršininkui teikia Utenos aps. VPK Komunikacijos poskyrio nuostatų, pareigybių aprašymų projektus bei siūlymus dėl vadovaujamo padalinio darbo organizavimo, veiklos gerinimo, poskyrio darbuotojų priėmimo, atleidimo, darbo užmokesčio, skatinimo, drausminių ar tarnybinių nuobaudų skyrimo;
 • pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo prevencines priemones dėl galimų korupcijos apraiškų Utenos aps. VPK Komunikacijos poskyryje ir asmeniškai atsako už šių priemonių įgyvendinimą;
 • pagal kompetenciją dalyvauja vidaus kontrolės priemonių įgyvendinime, teikia siūlymus dėl vidaus kontrolės priemonių įgyvendinimo;
 • analizuoja žiniasklaidos priemonėse publikuojamą informaciją, operatyviai reaguoja į neigiamą informaciją, prognozuoja Utenos aps. VPK komunikavimą viešojoje erdvėje, teikia pasiūlymus dėl reikiamų efektyvių viešosios informacijos kanalų ir priemonių parinkimo;
 • atsako už dokumentų valdymo, įslaptintų dokumentų, asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymą Utenos aps. VPK Komunikacijos poskyryje;
 • naudojasi informaciniais registrais ir kompiuterinėmis duomenų sistemomis;
 • vykdo kitus su Utenos aps. VPK funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti policijos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų ryšių ar komunikacijos srityje;
 • būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir visuomenės informavimą;
 • turėti organizacinių, planavimo, veiklos koordinavimo, informacijos apibendrinimo, analitinio vertinimo, komunikabilumo, bendravimo kultūros, greitos orientacijos ekstremaliose situacijose gebėjimų, išmanyti informacijos sklaidą;
 • mokėti anglų arba rusų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office arba Libre Office programiniu paketu ir kompiuterinėmis duomenų sistemomis;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“I
CVB client

Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: