Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Darbo pobūdis

 • Komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 14
 • Komunikacijos skyriaus (toliau – skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą skyriui nustatytų uždavinių ir pavestų funkcijų atlikimą informuojant visuomenę ir ministerijos tarnautojus apie strateginius ministerijos planus, sprendimus, formuojant palankų ministerijos įvaizdį visuomenėje, organizuojant, vykdant ir koordinuojant informavimą ir komunikaciją apie Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinius mechanizmus (toliau – EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai) bei 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.
:
 • dalyvauti rengiant ir įgyvendinant ministerijos veiklos viešinimo strategiją bei programas;
 • įgyvendinti ministerijos vidaus ir išorės komunikacijos projektus;
 • informuoti žiniasklaidą, visuomenę apie ministerijos veiklą, rengiamus teisės aktų projektus, priimtus teisės aktus, susitikimus, renginius, pateikti kitą su ministerijos veikla susijusią aktualią visuomenei informaciją;
 • skelbti informaciją ministerijos interneto ir intraneto svetainėse;
 • įgyvendinti EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų koordinavimo institucijos viešinimo ir informavimo priemones;
 • tvarkyti su EEE ir Norvegijos finansiniais mechanizmais susijusią informaciją ministerijos interneto svetainėje ir (arba) šioms paramos programoms skirtose interneto svetainėse;
 • planuoti ir įgyvendinti metiniuose ES fondų investicijų komunikacijos planuose numatytas ir vadovaujančiosios institucijos atsakomybei priskirtas komunikacijos kampanijas;
 • pagal skyriaus kompetenciją inicijuoti viešuosius pirkimus, dalyvauti viešųjų pirkimų komisijose;
 • prižiūrėti skyriaus veiklai reikalingų paslaugų sutarčių įgyvendinimą;
 • skelbti informaciją ES struktūrinių fondų svetainėje (www.esinvesticijos.lt);
 • užtikrinti audito seką, saugoti skyriaus gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti;
 • atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo;

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties visuomenės informavimo, komunikacijos, viešųjų ryšių ar žiniasklaidos srityje;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės informavimą, valstybės institucijų kompetenciją bei jų santykius su visuomenės informavimo priemonių atstovais;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos, ES ir šalių, teikiančių paramą Lietuvai, teisės aktais, reglamentuojančiais EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų naudojimą ir valdymą;
 • būti susipažinęs su Europos Sąjungos fondų administravimo institucine sistema Lietuvoje, Lietuvos Respublikos partnerystės sutartimi, 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programa, 2014–2020 m. ES fondų investicijų komunikacijos strategija ir informavimą bei komunikaciją apie ES fondus reglamentuojančiais teisės aktais;
 • būti susipažinęs su programų ir projektų valdymu;
 • būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • gebėti aiškiai ir įtaigiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, perteikti informaciją; gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ir pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;
 • gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, analizuoti informaciją, procesus ar duomenis ir jos pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus;
 • gebėti savo darbe taikyti veiklos planavimo principus, savarankiškai organizuoti veiklą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą bei gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją ar aplinkybes.
CVB client

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: