Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Kontrolės organizavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Marijampolė - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas

Darbo pobūdis

 • Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – Marijampolės RAAD) Kontrolės organizavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija –10
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento kontroliuojamoje teritorijoje, duomenų, susijusių su aplinkos apsaugos valstybine kontrole ir taršos prevencija, gamtos išteklių naudojimu, atliekų, užterštų teritorijų tvarkymu, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, nagrinėjimą ir apibendrinimą.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Marijampolės RAAD kontroliuojamoje teritorijoje kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi aplinkos apsaugos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų racionalaus gamtos išteklių naudojimo, atliekų tvarkymo ir taršos prevencijos;
 • 2 teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja žemės reformos žemėtvarkos projektus ar sklypų planus prilyginamus žemės reformos žemėtvarkos projektams, teikia išvadas;
 • 3 teisės aktų nustatyta tvarkanagrinėja Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus pateiktus Žemėtvarkos projektavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS), teikia išvadas;
 • teisės aktų nustatyta tvarka, atsakingai institucijai paprašius, teikia pastabas ir pasiūlymus, Paraiškoms irAtliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planams dėl atitikimo teisės aktams, išduodant Taršos ar Taršos integruotos ir prevencijos kontrolės leidimus ūkio subjektams;
 • 5 Marijampolės RAAD kontroliuojamoje teritorijojevykdo ūkio subjektų priežiūros veiklos planavimą, analizuoja ir apibendrina metinę valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės veiklą, kontroliuoja padalinių metinių ataskaitų duomenų atitikimą metų eigoje teikiamoms ataskaitoms;
 • pagal kompetenciją renka ir teikia duomenis nacionalinėms ir Europos Sąjungos ataskaitoms rengti;
 • suderinus su tiesioginiu vadovu teikia informaciją suinteresuotoms žinyboms, informuoti visuomenę apie aplinkos būklę, dalyvauti aplinkosauginio švietimo veikloje, siekiant užtikrinti visuomenės informavimą apie aplinką;
 • koordinuoja aplinkosauginių akcijų vykdymą, analizuoja ir apibendrina jų rezultatus;
 • bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, nustatyta tvarka rengia informacijas visuomenei apie aplinkos kokybės pokyčius, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;
 • nagrinėja piliečių ir ūkio subjektų pranešimus ir skundus dėl aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimų;
 • kai nėra skyriaus vedėjo (atostogų, ligos, komandiruotės metu ar kai skyriaus vedėjo pareigybė laisva), vykdo jo darbo funkcijas.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti vienerių metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, raštvedybą bei teisės aktų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti su OS MS Windows, Microsoft Office programiniu (biuro) paketu, Aplinkos apsaugos kontrolės, Vieningos dokumentų valdymo, Žemėtvarkos planavimo dokumentų informacinėmis sistemomis, išmanyti kitų aplinkosauginių informacinių sistemų valdymą;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

Other company job ads:

All ads of this company (123) »