Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus Patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

Pareigybės aprašymas .HeaderFont { font-family: "Times New Roman"; font-weight: bold; font-size: 12pt; text-align: center; } .RegularFont { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; } .TextAlignment { text-align: justify; } .TextPadding { padding-left: 40px; } PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2020 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. 40P-44


LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR VIDAUS TYRIMŲ SKYRIAUS PATARĖJAS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Korupcijos prevencija.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Korupcijos prevencija ir kontrolė, viešųjų ir privačių interesų derinimas, tarnybinių nusižengimų ir darbo pareigų pažeidimų tyrimas..


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Apdoroja su korupcijos prevencija susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su korupcijos prevencija susijusios informacijos apdorojimą.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Prižiūri su korupcijos prevencijos veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su korupcijos prevencijos veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
8. Rengia ir teikia informaciją su korupcijos prevencija susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su korupcijos prevencija susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su korupcijos prevencija susijusiais klausimais.
10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
11. Prižiūri kaip ministerijos darbuotojai vykdo Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas ir teikia rekomendacijas, teikia siūlymus dėl ministerijoje nustatytų korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų šalinimo, savo iniciatyva ar skyriaus vedėjo pavedimu, atlieka visuomenės ir ministerijos darbuotojų antikorupcinį švietimą..
12. Pagal kompetenciją kartu su ministerijos personalo funkcijas vykdančiu padaliniu ir/ar kitu ministerijos administraciniu padaliniu dalyvauja renkant informaciją apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas ministerijoje, ministerijai pavaldžiose įstaigose ir įmonėse Korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka..
13. Peržiūri Korupcijos prevencijos įstatyme nustatytais atvejais ministerijos parengtų norminių teisės aktų projektų atliktą antikorupcinį vertinimą. Specialiųjų tyrimų tarnybai atlikus korupcijos rizikos analizę ir pateikus žemės ūkio ministrui motyvuotas išvadas, teikia siūlymus dėl būdų ir konkrečių priemonių korupcijos prevencijai užtikrinti..
14. Teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja atliekant arba atlieka galimų tarnybinių nusižengimų ar darbo pareigų pažeidimų tyrimus..
15. Padeda skyriaus vedėjui koordinuoti ir kontroliuoti skyriui pavestų funkcijų įgyvendinimą, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl skyriaus darbo veiklos tobulinimo ar teisės aktų reglamentuojančių skyriaus veiklą gerinimo, rengia, teikia analitinę, statistinę informaciją..


V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
16.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
16.2. studijų kryptis – teisė (arba);
16.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
16.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);
16.5. studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba (arba);
arba:
16.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
16.7. darbo patirties sritis – teisinio darbo patirtis; 16.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

17. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
17.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;
17.2. organizuotumas - 4 lygis;
17.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
17.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
17.5. komunikacija - 4 lygis.
18. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
18.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 4 lygis.
19. Profesinė kompetencija:
19.1. veiklos planavimas - 4 lygis;
19.2. korupcijos prevencija - 4 lygis.Susipažinau ________________________ (Parašas) ________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________ (Data)

Pareiginės algos koeficientas: 10.00
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
2091 €
Vid. atlyginimas bruto
(62% didesnis už LT vidurkį)
59
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1505 €
25% uždirba 1505-2005 €
25% uždirba 2005-2539 €
25% uždirba nuo 2539 €