Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Kaunas - Kauno rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 10
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų įgyvendinimą mokyklose, skleisti ir aiškinti valstybės ir regioninės švietimo politikos nuostatas, prižiūrėti jas įteisinančių dokumentų vykdymą, teikti konsultacinę pagalbą mokyklų bendruomenėms ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo klausimais.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • įgyvendina valstybės ir regioninės švietimo politikos nuostatas, prižiūri ją įteisinančių dokumentų vykdymą savivaldybės švietimo įstaigose;
 • konsultuoja mokyklų vadovus, mokytojus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo klausimais;
 • dalyvauja komisijų darbe, įvertinant mokyklų vadovų ir mokytojų kompetenciją;
 • dalyvauja įvairių komisijų, darbo grupių veikloje;
 • analizuoja ugdymo rezultatus, vykdo švietimo stebėseną;
 • koordinuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų įgyvendinimą bendrojo ugdymo mokyklose;
 • koordinuoja bendrojo ugdymo plano mokamųjų dalykų programų įgyvendinimą;
 • koordinuoja priskirtų savivaldybės mokyklų veiklą;
 • koordinuoja neformaliojo vaikų švietimo lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos parašo įgyvendinimą savivaldybėje;
 • vyksta į švietimo įstaigas, esančias Kauno rajono savivaldybės teritorijoje;
 • dalyvauja, rengiant teisės aktus, dokumentus, susijusius su Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus veikla, rengia savivaldybės tarybos sprendimų projektus;
 • dalyvauja, rengiant savivaldybės švietimo plėtros programas, organizuoja jų įgyvendinimą;
 • vykdo kitus Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo bei vedėjo pavaduotojo ugdymui nenuolatinio pobūdžio pavedimus ir užduotis;
 • pavaduoja vedėjo pavaduotoją ugdymui arba vyriausiuosius specialistus jiems nesant darbe.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją;
 • turėti ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
 • žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo politiką, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, gebėti juos taikyti praktiškai;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas.
 • turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorijos).
CVB client

Kauno rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: