Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Leidybos skyriaus vedėjas (koef.9.0) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos

tyrimo centro generalinio direktoriaus

2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr.1V- 146

(Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo

centro generalinio direktoriaus

2019 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr.1V-126 redakcija)
LEIDYBOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMASI. SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Leidybos skyriaus vedėjas (toliau – skyrius) yra karjeros valstybės tarnautojas.II. SKYRIUS

PASKIRTIS


2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų leidybinės veiklos srityje įgyvendinimui.


III. SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS


3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro leidybinės veiklos organizavimo funkcijas ir bendrosios veiklos srities - skyriaus vidaus administravimo funkcijas.IV. SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį leidybos srityje;

4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymu (toliau – centras), centro nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais centro veiklą;

4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą;

4.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti skyriaus veiklą, analitiškai įvertinti problemas, rasti optimalius jų sprendimo būdus;

4.8. mokėti anglų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.9. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.V. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. koordinuoja centro leidybinę veiklą, sudaro leidybos metinius planus, rengia, ataskaitas ir atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

5.2. planuoja ir organizuoja skyriaus veiklą, kontroliuoja skyriaus specialistų darbą, darbo planų vykdymą, teikia generaliniam direktoriui siūlymus skyriaus veiklos organizavimo klausimais;

5.3. organizuoja leidinių rengimą spaudai ir jų išleidimą;

5.4. inicijuoja centro leidybinės veiklos sklaidą, organizuoja leidinių pristatymą knygų mugėse, jų platinimą;

5.5. rengia sutarčių projektus centro leidybinės programos įgyvendinimo kausimais, kontroliuoja sutarčių vykdymą;

5.6. pagal kompetenciją atstovauja centrui, konsultuoja įstaigas, gyventojus ir teikia informaciją leidybinės veiklos klausimais;

5.7. vykdo kitus su centro uždaviniais ir funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti centro strateginiai tikslai.


VI. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus centro generaliniam direktoriui.
CVB client

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: