Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Lietuvos bioetikos komiteto Vyriausiasis specialistas

Vilnius - Lietuvos bioetikos komitetas

Darbo pobūdis

 • Lietuvos bioetikos komiteto (toliau – komiteto) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A.3. Pareigybės kategorija – 12
 • Komiteto vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti biobankų veiklos valstybinę priežiūrą, rengti ir vertinti teisės aktus ir kitus dokumentus, reglamentuojančius biomedicininių tyrimų ir kitus bioetikos klausimus. III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • atlieka valstybinę biobankų veiklos priežiūrą;
 • rengia, dalyvauja rengiant ir vertina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų, kitų dokumentų biobankų veiklos, biomedicininių tyrimų ir kitais bioetikos klausimais projektus;
 • 1 analizuoja Europos Sąjungos, kitų tarptautinių organizacijų ir užsienio šalių teisės aktus ir kitus dokumentus biobankų veiklos, biomedicininių tyrimų ir kitais bioetikos klausimais ir teikia pasiūlymus;
 • yra atsakingas už leidimų teikti biobankuose tvarkomus žmogaus biologinius ėminius ir (ar) asmens sveikatos informaciją Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nurodytiems asmenims išdavimą;
 • pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis sveikatos priežiūros etinius aspektus reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo klausimais, rengia atsakymų į gyventojų skundus, prašymus, paklausimus projektus;
 • prižiūri, kaip sveikatos priežiūros specialistai ir įstaigos, teikiančios asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, laikosi bioetikos reikalavimų;
 • rengia informacinę medžiagą bioetikos klausimais;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis;
 • (Neteko galios nuo 2017 m. spalio 11 d.);
 • sveikatos apsaugos ministro pavedimu pavaduoja komiteto direktorių, komiteto direktoriaus pavedimu – kitus komiteto valstybės tarnautojus ir darbuotojus;
 • (Neteko galios nuo 2017 m. spalio 11 d.);
 • (Neteko galios nuo 2017 m. spalio 11 d.);
 • (Neteko galios nuo 2017 m. spalio 11 d.);
 • vykdo su komiteto funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant komiteto strateginių tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, teisės aktus, reglamentuojančius biobankų veiklos, biomedicininių tyrimų ir kitus bioetikos klausimus;
 • būti susipažinusiam su bioetikos raida ir problemomis, jų etiniais ir teisiniais aspektais;
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypties arba biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, slaugos ar visuomenės sveikatos studijų krypties magistro kvalifikacinį laipsnį;
 • turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį bioetikos arba teisės srityje;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio B2 vartotojo lygiu);
 • mokėti rengti ir vertinti sveikatos priežiūros etinius aspektus reglamentuojančių teisės aktų projektus;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti bei teikti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
CVB client

Lietuvos bioetikos komitetas

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: