Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
More about company »

Lietuvos Respublikos branduolinės energetikos atašė (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

Pareigybės aprašymas .HeaderFont { font-family: "Times New Roman"; font-weight: bold; font-size: 12pt; text-align: center; } .RegularFont { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; } .TextAlignment { text-align: justify; } .TextPadding { padding-left: 40px; } PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 2020 m. liepos 29 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas Nr. 1-226


LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS SPECIALUSIS ATAŠĖ PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus ministrui ir Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės vadovui.


II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. sprendimų įgyvendinimas.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. Branduolinė energetika.


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
6. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
11. Padeda įgyvendinti Lietuvos Respublikos politiką branduolinio ginklo neplatinimo, branduolinės energetikos saugaus bei taikaus panaudojimo ir vystymo srityse, įskaitant Lietuvos kaimynystėje planuojamų statyti atominių elektrinių branduolinės saugos klausimai..
12. Atstovauja Lietuvos Respublikai TATENA reginiuose ar posėdžiuose. Informuoja suinteresuotas šalis apie su branduoline energetika susijusias tarptautines iniciatyvas, nuostatas, teikia siūlymus dėl jų įgyvendinimo. Teisėtais būdais renka informaciją apie TATENA šalių-narių ir kitų tarptautinių organizacijų Vienoje veiklą, vykdomas programas, perduoda ją Energetikos ministerijai ir VATESI..
13. Suteikia TATENA ir kitoms tarptautinėms organizacijoms Vienoje Energetikos ministerijos, Užsienio reikalų ministerijos ir VATESI pagal jų kompetenciją pateiktą ir suderintą informaciją (įskaitant ir operatyvią informaciją) apie Lietuvos Respublikos įsipareigojimų vykdymą pagal ratifikuotas Lietuvos Respublikoje tarptautines sutartis ir konvencijas..
14. Bendradarbiaujant su TATENA sekretoriatu, padeda ministerijai spręsti klausimus, susijusius su nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimu, Lietuvos energetikos integracija į Europos Sąjungos energetikos sistemas bei Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimu pagal Branduolinės energetikos atašė kompetencijai tenkančius klausimus..
15. Atstovauja Lietuvos Respublikai atitinkamo lygio kitų šalių organizuojamuose oficialiuose renginiuose. Organizuoja reprezentacinius susitikimus su tarptautinių organizacijų ar kitų šalių atstovais. Padeda organizuoti Energetikos ministerijos ir VATESI atstovų susitikimus su TATENA sekretoriato atstovais, praneša apie delegacijų sudėtį, jei reikia, užsako leidimus..
16. Pagal branduolinės energetikos atašė kompetenciją inicijuoja ir vykdo viešuosius pirkimus, tvarko branduolinės energetikos atašė finansinius dokumentus, užtikrina jų savalaikį ir tinkamą perdavimą Energetikos ministerijai bei atsakingoms Austrijos Respublikos institucijoms..


V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.2. studijų kryptis – vadyba (arba);
17.3. studijų kryptis – energijos inžinerija (arba);
17.4. studijų kryptis – teisė (arba);
17.5. studijų kryptis – politikos mokslai (arba);
17.6. darbo patirtis srityje – nereikalaujama;
17.7. vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama. arba:
17.8. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.9. darbo patirties sritis – branduolinės energetikos srities patirtis; 17.10. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;
17.11. vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama. 18. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
18.1. kalba - anglų;
18.2. kalbos mokėjimo lygis – C1.
19. Atitikimas kitiems reikalavimams:
19.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

20. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
20.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;
20.2. organizuotumas - 4 lygis;
20.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
20.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
20.5. komunikacija - 4 lygis.
21. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
21.1. dalykinių ryšių tinklo kūrimas - 4 lygis;
21.2. tarpkultūrinė komunikacija - 4 lygis;
21.3. įtaka - 4 lygis.Susipažinau ________________________ (Parašas) ________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________ (Data)

Pareiginės algos koeficientas: 10.00
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1885 €
Vid. atlyginimas bruto
(46% didesnis už LT vidurkį)
59
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1296 €
25% uždirba 1296-1659 €
25% uždirba 1659-2472 €
25% uždirba nuo 2472 €