Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Lygių galimybių integravimo skyrius Vyresnysis patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Darbo pobūdis

1. Lygių galimybių integravimo skyriaus vyresnysis patarėjas (toliau – vyresnysis patarėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 15
 • Vyresniojo patarėjo pareigybė reikalinga užtikrinti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos (toliau – Tarnyba) vykdomą prevencinę ir švietėjišką veiklą bei lygių galimybių užtikrinimo sklaidą, organizuoti lygių galimybių užtikrinimo ir integravimo mokymus, konsultuoti valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas dėl lygių galimybių integravimo priemonių diegimo, įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programose numatytas priemones lygių galimybių srityje.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Dalyvauja organizuojant ir koordinuojant Tarnybos lygių galimybių integravimo veiklą.
 • Atlieka lygių galimybių užtikrinimo ir integravimo mokymų poreikio analizę, rengia mokymų programas, kuria ir adaptuoja metodikas, organizuoja mokymų medžiagos paruošimą ir atnaujinimą.
 • Organizuoja mokymus viešojo ir privataus sektorių organizacijoms lygių galimybių integravimo temomis.
 • Kaupia ir sistemina lygių galimybių integravimo priemones.
 • Inicijuoja naujų lygių galimybių integravimo priemonių kūrimą, koordinuoja šių priemonių įtraukimą į mokymo ir konsultavimo procesus.
 • Rengia ir atnaujina rekomendacijas dėl lygių galimybių integravimo priemonių taikymo viešojo ir privataus sektorių organizacijoms.
 • Rengia metodines rekomendacijas lyčių lygybės, lygių galimybių užtikrinimo temomis.
 • Dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programose numatytų priemonių lygių galimybių klausimais įgyvendinimo procese.
 • Teikia konsultacijas ir rengia atsakymus į paklausimus interesantams lygių galimybių integravimo klausimais.
 • Organizuoja vidinį Tarnybos darbuotojų kompetencijų kėlimą mokymo ir ugdymo proceso organizavimo, mokymo ir ugdymo metodų parinkimo, grupės valdymo, darbo su visuomenėje daug diskusijų ir prieštaravimų keliančiomis temomis.
 • Rengia paraiškas ir teikia jas Lietuvos bei užsienio institucijoms dėl paramos projektams lygių galimybių klausimais įgyvendinimo.
 • Teikia informaciją Lygių galimybių kontrolieriaus veiklos metinei ataskaitai.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio lygių galimybių kontrolieriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Turėti ne mažesnę kaip ketverių metų darbo mokymų rengimo lygių galimybių užtikrinimo klausimais srityje patirtį.
 • Turėti patirties rengiant mokymų suaugusiesiems programas.
 • Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos (toliau – ES) taip pat kitus tarptautinius teisės aktus, reglamentuojančius diskriminacijos draudimą, žmogaus teisių apsaugą, žmogaus teisių gynimo mechanizmus, Lietuvos Respublikos valstybinių programų, Europos Komisijos finansavimo programų, ES struktūrinės paramos valdymą ir administravimą.
 • Mokėti anglų kalbą B.
 • lygiu.
 • Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, PowerPoint.
 • Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių ir anglų kalbomis, gerai išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus, kalbos kultūros normas, gebėti rengti dokumentų projektus.
CVB client

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: