Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Maisto pramonės ir kokybės skyriaus Vyriausioji specialistė (koeficientas 7,7)

Vilnius - Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Darbo pobūdis

 • Maisto pramonės ir kokybės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • NETEKO GALIOS: 2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01). 3. NETEKO GALIOS: 2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01)
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga formuojant ir įgyvendinant žemės ūkio ir maisto produktų kokybės politiką šviežių vaisių ir daržovių, pieno produktų kokybės srityse, formuojant ir įgyvendinant kokybės politiką dėl Europos Sąjungos (toliau – ES) lygiu saugomų kilmės vietos nuorodų (toliau – SKVN), saugomų geografinių nuorodų (toliau – SGN) ir garantuotų tradicinių gaminių (toliau – GTG).III. VEIKLOS SRITIS
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiose

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
 • pagal kompetenciją sprendžia ar dalyvauja sprendžiant klausimus, susijusius su šviežių vaisių ir daržovių, pieno produktų kokybės gerinimo, kokybės kontrolės, standartizacijos aspektais;
 • pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ir rengia ar dalyvauja rengiant ir derinant programas, teisės aktus, priemones ir kitus dokumentus šviežių vaisių ir daržovių, pieno produktų kokybės gerinimo ir kokybės kontrolės, kokybės politikos dėl ES lygiu SKVN, SGN ir GTG srityse, koordinuoja ir analizuoja jų įgyvendinimą;
 • registruoja, kaupia, sistemina ir apdoroja kontrolės institucijų duomenis apie tai, kaip rinkai tiekiami švieži vaisiai ir daržovės atitinka prekybos standartus, formuoja ataskaitas, atsakymus į klausimynus pagal ekspertų ir tarptautinių organizacijų prašymus, pranešimus pasitarimams bei tarptautinėms konferencijoms kitus reikiamus dokumentus, bei teisės aktų nustatyta tvarka teikia ES ir kitų šalių kompetentingoms institucijoms, siūlo priemones situacijai pagerinti;
 • organizuoja paraiškų dėl SKVN, SGN ir GTG pavadinimų registracijos priėmimą, atlieka jų įvertinimą nacionaliniu lygiu bei pateikimą Europos Komisijai, koordinuoja šių produktų kontrolę ir stebėseną;
 • pagal kompetenciją analizuoja ES bei tarptautinių organizacijų: Pasaulio žemės ūkio ir sveikatos organizacijos (FAO/WHO), CODEX ALIMENTARIUS, Komisijos išleistus dokumentus bei rengiamų dokumentų projektus, įvertina jų diegimo Lietuvoje galimybes ir pasekmes, teikia pastabas bei pasiūlymus, dalyvauja aptarimuose;
 • pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant, derinant bei įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių, pavedimų bei kitų teisės aktų projektus, programas ir taisykles;
 • atstovauja ministerijai Europos Komisijos šviežių vaisių ir daržovių prekybos standartų ekspertų darbo grupėje, Europos Tarybos Vaisių ir daržovių darbo grupės šviežių vaisių ir daržovių bei bulvių pogrupyje, Europos Komisijos Žemės ūkio produktų kokybės politikos komitete bei Žemės ūkio ir kaimo tvaraus vystymosi ir kokybės ekspertų darbo grupėje, ES Tarybos Maisto produktų kokybės darbo grupės Geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų bei Ypatingų savybių sertifikatų pogrupiuose, pagal kompetenciją Maisto kodekso (CODEX ALIMENTARIUS) komisijos darbo grupių ir pogrupių veikloje;
 • pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant reikiamą medžiagą (pozicijas, ataskaitas, atsakymus į klausimynus pagal ekspertų ir tarptautinių organizacijų prašymus, pranešimus pasitarimams bei tarptautinėms konferencijoms ir kt.);
 • pagal kompetenciją atstovauja ministerijai sprendžiant Lietuvos stojimo į Tarptautinę ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją klausimus šviežių vaisių ir daržovių kokybės srityje;
 • pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su ES ir kitų šalių institucijomis bei organizacijomis;
 • pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus, organizuoja informacijos sklaidą gamintojams bei visuomenei;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų, biomedicinos mokslų arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • išmanyti ir sugebėti praktiškai taikyti Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius šviežių vaisių ir daržovių, pieno produktų gamybos, saugos, kokybės bei tiekimo rinkai reikalavimus, kokybiškų produktų pavadinimų su SKVN, SGN ir GTG registravimą, taip pat kitus Komisijos išleistus dokumentus, formuoti bei derinti su suinteresuotomis pusėmis ministerijos poziciją minėtais klausimais;
 • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš ES institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti kuruojamos srities informaciją, panaudoti turimas žinias rengiant dokumentų projektus, išvadas bei priimant sprendimus;
 • gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą.
CVB client

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: