Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
Anykščių švietimo pagalbos tarnyba
More about company »

Metodininkas (-ė)

596,85-1643,50 €/mėn. Neatskaičius mokesčių
Calculate »
Net per month
Anykščiai - Anykščių švietimo pagalbos tarnyba

Darbo pobūdis

Metodininko (-ės) funkcijos:
1. vykdo ir organizuoja mokinių dalykines olimpiadas, konkursus;
2. tiria ir analizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių poreikį ir kokybę;
3. konsultuoja projektų ir programų rengimo klausimais;
4. kaupia edukacinės patirties banko metodinę medžiagą;
5. organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius (kursus, seminarus, paskaitas, konferencijas, parodas ir kt) ir tvarko su tuo susijusią dokumentaciją;
6. organizuoja ir koordinuoja rajono metodinių būrelių veiklą, tvarko su ja susijusią dokumentaciją.
7. informuoja visuomenę apie seminarus, paskaitas ir kitą veiklą Tarnybos internetiniame puslapyje, renginių plane, spaudoje;
8. veda olimpiadų, konkursų, renginių apskaitą;
9. rengia, vertina kvalifikacijos tobulinimo programas;
10. rengia ir vykdo įvairius švietimo šalies bei tarptautinius projektus;
11. analizuoja, apibendrina duomenis apie savo veiklą, atsižvelgiant į rezultatus, tobulina savo kompetencijas;
12. dalyvauja komisijų ar darbo grupių, į kurių sudėtį įtrauktas, darbe;
13. tvarko, pildo ir saugo savo darbo dokumentus;
14. pagal savo kompetenciją rengia ataskaitas.

Reikalavimai

Pagrindiniai reikalavimai pretendentui (-ei) – turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; pedagogo kvalifikaciją ar būti išklausęs (-iusi) pedagoginių psichologinių žinių kursą, išmanyti Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus ir kitus teisės aktus; ne žemesniu kaip B2 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti anglų kalbą; mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, naudotis informacinėmis technologijomis; gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus; mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą; dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti.

Atlyginimas

596,85-1643,50 €/mėn. neatskaičius mokesčių
Privalumai – C1 anglų kalbos mokėjimo lygis, projektinės veiklos patirtis.
Pretendentai (-ės) tiesiogiai, el. paštu ) arba registruotu laišku iki 2019 m. rugsėjo 25 d. (įskaitytinai) Anykščių švietimo pagalbos tarnybai, Muziejaus g. 20, 101 kab. turi pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.
4. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba.
5. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
Darbo trukmė: 40 val. per savaitę.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas iš intervalo: 3,45–9,5
Darbo sutartis terminuota
Atrankos paskelbimo data – 2019 m. rugsėjo 11 d.
Atranka (pokalbis) vyks 2019 m. rugsėjo 30 d. 10 val. Anykščių švietimo pagalbos tarnyboje (Muziejaus g. 20) 103 kabinete. Informacija teikiama tel. (8 381) 58 142; mob. , el.p.
Anykščių švietimo pagalbos tarnyba

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba

Suaugusiųjų švietimas. Pedagogų kvalifikacijos kėlimas. Pedagoginė, psichologinė pagalba mokiniams ir mokytojams.